Jawatan Nama Talian Terus No.sambungan Faks E-mail
     
  Dekan Profesor Madya Mohamad Najib Ahmad Dawa 04-6576281 3415 / 3064 04-6576296  dean_arts@notes.usm.my
        04 -6560461  
         
  Pembantu Tadbir  Cik Roslina Hanoum Osman Marican   3415   roslina@notes.usm.my
  (Kesetiausahaan)      
             
  Timbalan Dekan  Encik A. Rahman Mohamed   4072   manhaji@usm.my
  (Akademik & Pembangunan Pelajar)    
           
  Timbalan Dekan  Profesor Madya Tan Sooi Beng   3798   sbtan@usm.my
  (Pengajian Siswazah dan Penyelidikan)        
         
  Timbalan Dekan Encik Hasnul Jamal Saidon   3065 / 4126   hasnul@usm.my
  (Pembangunan Seni dan Budaya)      
             
  Pembantu Tadbir  Puan Nour Azliza Nazeri   3622   nourazliza@notes.usm.my
  Kesetiausahaan)      
           
  Penolong Pendaftar Cik Aidanurfirhan Badaruddin   3620 04-6573720 aidanurfirhan@notes.usm.my
           
  Artis Budaya Encik Che Mat Jusoh   3418 / 3292    
  Artis Budaya Encik Mohd. Jufry Yusoff   3418 / 3292    
  Penolong Kurator Encik Adnan Mat   4045    
  Pereka Encik Mohd. Shukri Abd. Hamid   3620    
  Ahli Fotografi Encik Mohd. Zamri Salleh   3621 / 4378    
         
  Juruteknik Encik Mohd. Faidzal Ahmad   3621 / 4378    
             
  Pejabat Am     3621 / 4378    
             
  Kakitangan Akademik          
             
  Bahagian Seni Halus          
             
  Pensyarah Profesor Madya Mohamed Najib Ahmad Dawa   3064   mnajib@usm.my
             
  Pensyarah Encik A. Rahman Mohamed   3063   manhaji@usm.my
             
  Pensyarah Profesor Madya Zakaria Ali   4139 / 3066   zakariaali@yahoo.com
       
  Pensyarah Encik Mohamad Omar Bidin   3066   m_omar@usm.my
     
  Pensyarah Encik Mat Desa Mat Rodzi   3061   desa@usm.my
     
  Pensyarah Cik Wan Marina Awang Masbak   3066   marina@usm.my
     
  Pensyarah Encik Hasnul Jamal Saidon   3065   hasnul@usm.my
     
  Pensyarah Encik Mohamed Khizal Mohamed Saat   3064    
     
  Pensyarah Tengku Azhari Tengku Azizan   3062    
     
  Pensyarah Cik Shazlina Walad   3063    
     
  Pensyarah Cik Nurfarizah Mohd. Bakhir   2333    
         
  Guru Cik Ismalyza Mt Arif   3624    
     
  Guru Encik Husaini Yaacob   3065   husaini@usm.my
         
  Guru Encik Safrizal Shahir   3065    
         
  Guru Cik Tetriana Ahmad Fauzi   3067   tetriana@usm.my
     
  Guru Puan Farizzatul Syahnaz   3067   syahnaz@usm.my
  Mohd. Mokhter    
     
  Guru Puan Noor Azlina Mohamed Khalid   3067   azlinakhalid@usm.my
     
  Guru Encik Syarul Amizul Azizan   3067    
     
  Bahagian Seni Muzik      
     
  Pensyarah Profesor Madya Tan Sooi Beng   3798   sbtan@usm.my
     
  Pensyarah Encik Johan Awang Othman   2484   johannhoffmann@hotmail.com
     
  Pensyarah Cik Lena Lie Pek Hung   4077   phlie@usm.my
         
  Pensyarah Encik Victor Kam Soo Teck   4077    
       
  Pensyarah Encik Abdul Razak Abdul Aziz   4069   aarazak@usm.my
       
  Bahagian Seni Drama Dan Teater    
       
  Pensyarah Profesor Mohamed Ghouse Nasuruddin   2386    
       
  Pensyarah Profesor Madya Abd. Samat Salleh   2386   asamat@usm.my
           
  Pensyarah Puan Liyana Pillai Abdullah   3417   liyana@usm.my
       
  Pensyarah Profesor Madya Zainal Abdul Latiff   3623   alzainal@usm.my
     
  Guru Dr. Jamaludin Osman   3624   ojamaludin@yahoo.com
       
  Guru Encik Halimi  Haji Mohd. Noh   2333   halimi@usm.my
     
  Guru Puan Jumilah Tahir   3624   jumilah@usm.my
     
  Guru Encik Roslan Chin   2333    
     
 
     
      TAMAT