PUSAT ISLAM

(Islamic Centre)

NO. BANGUNAN F 03

 

Nama

Jawatan

No. Sambungan

 

 

 

Tuan Hj. Ellias Hj. Zakaria

Pengarah

Faks

E-Mail

3715 / 6571619

6567732

diric@notes.usm.my

 

 

 

Puan Salinatin Mohamad Saleh

Pembantu Tadbir

(Kesetiausahaan)

2480

tin@notes.usm.my

 

 

 

 

NO. BANGUNAN F 004

 

Tuan Haji A. Rhaffor Hj. Mahmood

Timbalan Pengarah

3759

rhaffor@notes.usm.my

 

 

 

Ustazah Rohayati  Daud

Penolong Pengarah (Pentadbiran)

3757

yati@notes.usm.my

 

 

 

Tuan Haji Mohd. Zamrus Mohd. Ali

Penolong Pengarah (Dakwah & Penerbitan)

3779

zamrus@notes.usm.my

 

 

 

Ustaz Nazrul  Hassan

Penolong Pengarah (Perkhidmatan Sosial)

2432

 

 

 

 

Puan Rosmiza Daud

Pembantu Hal Ehwal Islam

3753

 

 

 

Pejabat Am / Tempahan Bilik Tetamu

 

3753


NO. BANGUNAN F 005

 

Perpustakaan

 

3743

 

NO. BANGUNAN F 011

 

Tadika

 

2329

 

HADHANAH

NO. BANGUNAN H 30

 

Puan Nor Aeshah Hamzah

Penyelia

6574115

 

 

 

Bilik Pegawai Masjid / Penyelaras Al-Quran

 

4062