Hubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan bolehlah emailkan kepada stkversi2@gmail.com . Pihak kami akan memberikan maklumbalas kepada anda. Terima Kasih

Alamat surat menyurat :
Jabatan Pendaftar
Bangunan Canselori,
11800 Universiti Sains
Malaysia, Pulau Pinang

Tel: +604-653 3888
Email: registrar@notes.usm.my
Universiti Sains Malaysia
11800 USM,
Pulau Pinang Malaysia.

Tel: +604-653 3888
Fax: +604-658 9666
Email : pro@notes.usm.my
Untitled Document