Laman Jabatan Pendaftar Berhenti Ke bawah Ke atas
     
Menyenaraikan pautan untuk makluman terkini pelajar dan staf:

1.  Hebahan Pendaftar Bil.18/2014 - Invitation To Participate In The Seventh (7th) Knowledge Management International Conference (KIMCe 2014) At One Helang Hotel, Langkawi, Kedah Darul Aman, 12-15 August 2014.
2.  AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS, PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2013/2014
3.  HEBAHAN PENDAFTAR BIL.17 / 2014 – PEMANTAUAN KE ATAS PEGAWAI AWAM YANG MENJALANKAN PERNIAGAAN DALAM TALIAN
4.  Hebahan Pendaftar Bil.15/2014 - Jemputan Untuk Menghadiri Persidangan Antarabangsa "Turkmen Horse And The Art Of World Horse Breeding VI".
5.  Hebahan Pendaftar Bil.14/2014 - Iklan Kekosongan Jawatan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Universiti Malaysia Sabah.
6.  Hebahan Pendaftar Bil.12/2014 - Iklan Pengisian Jawatan Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Di Universiti Malaysia Sarawak
7.  Hebahan Pendaftar Bil.13/2014 - Jemputan Menghadiri Konkesyen Wanita Islam 2014 (KONWANIS 2014)
8.  HEBAHAN PENDAFTAR BIL.9/2014 - IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI) UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
9.  NOTIS PENGELUARAN SEMESTER GRED BAGI PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2013/2014 OLEH PUSAT-PUSAT PENGAJIAN.
10.  NOTIS DAN BORANG PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN BAGI SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2013/2014
11.  HEBAHAN PENDAFTAR BIL.7/2014 - IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PUSTAKAWAN GRED S54 DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
12.  HEBAHAN PENDAFTAR - IKLAN JAWATAN PENDAFTAR, GRED UTAMA C-VU7 DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
13.  PEMBERITAHUAN PELANJUTAN TEMPOH PENGISIAN INSTRUMEN My3S MULAI 13 DISEMBER 2013 HINGGA 20 DISEMBER 2013
14.  PEMBERITAHUAN PELANJUTAN TEMPOH PENGISIAN INSTRUMEN My3S PELAJAR TAHUN PERTAMA, KEMASUKAN SIDANG AKADEMIK 2013/2014,WARGANEGARA MALAYSIA.
15.  HEBAHAN PENDAFTAR – KEKOSONGAN JAWATAN PENYANDANG KURSI TUN ABDUL RAZAK OHIO UNIVERSITY, AMERIKA SYARIKAT
16.  PEMBERITAHUAN DAN PERATURAN PEPERIKSAAN BAGI CALON YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2013/2014 BERMULA 30 DISEMBER 2013 HINGGA 16 JANUARI 2014
17.  HEBAHAN PENDAFTAR - IKLAN JAWATAN PENDAFTAR, GRED UTAMA C-VU7 DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
18.  PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENGISIAN INSTRUMEN My3S PELAJAR TAHUN PERTAMA, KEMASUKAN SIDANG AKADEMIK 2013/2014,WARGANEGARA MALAYSIA.
19.  HEBAHAN PENDAFTAR - PELANJUTAN TARIKH TUTUP IKLAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) DI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)
20.  PEMBERITAHUAN AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2013/2014 PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA]
21.  HEBAHAN PENDAFTAR– PELAWAAN MENGISI JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)
22.  HEBAHAN PENDAFTAR– IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS)
23.  KONVOKESYEN USM KE-48 (19-22 SEPTEMBER 2013)
24.  HEBAHAN PENDAFTAR– JEMPUTAN MENYERTAI BENGKEL TEKNOLOGI PENGHASILAN REKA BENTUK INOVATIF SECARA BERSEPADU 2013 ANJURAN INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
25.  HEBAHAN PENDAFTAR - IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA)
26.  HEBAHAN PENDAFTAR– IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED U41/U44/U48/U52/U54 DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
27.  PENGELUARAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN [SEMESTER GRED] SEMESTER KEDUA/KSCP, SIDANG AKADEMIK 2012/2013 [IJAZAH PERTAMA - PENUH MASA]
28.  HEBAHAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SIRI 2/2013
29.  HEBAHAN PENDAFTAR : JEMPUTAN SEBAGAI PESERTA INTERNATIONAL CONFERENCE ON ASEAN WOMEN: "EMPOWERMENT : ISSUES AND CHALLENGERS" (ICAW2013)
30.  IKLAN JAWATAN KENAIKAN PANGKAT 2013 (KUMPULAN PROFESIONAL GRED 41 – GRED 54)
31.  IKLAN JAWATAN KENAIKAN PANGKAT 2013 (KUMPULAN PELAKSANA GRED 1 – GRED 40)
32.  IKLAN JAWATAN KENAIKAN PANGKAT 2013 (KUMPULAN PROFESIONAL GRED 41 – GRED 54)
33.  IKLAN JAWATAN KOSONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG (SKIM L)
34.  HEBAHAN RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN, SEMESTER KEDUA/PEPERIKSAAN AKHIR [RPJJ]/KSCP/SEMESTER KETIGA, SIDANG AKADEMIK 2012/2013
35.  BORANG PERMOHONAN RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN [VERSI BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS]
36.  HEBAHAN UNTUK AKTIVITI CETAKAN SLIP DAN TARIKH KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KSCP, SIDANG AKADEMIK 2012/2013
37.  HEBAHAN UNTUK PELAJAR TAHUN AKHIR RPJJ YANG MENGAMBIL PEPERIKSAAN KSCP, SIDANG AKADEMIK 2012/2013
38.  HEBAHAN PENDAFTAR : PELAWAAN PENGISIAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)
39.  HEBAHAN PENDAFTAR : PELAWAAN PENGISIAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)
40.  IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
41.  PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENGISIAN KAJIAN My3S PELAJAR TAHUN AKHIR, WARGANEGARA MALAYSIA.
42.  Pemberitahuan Perubahan Tempat Peperiksaan bagi Pusat Peperiksaan Kuantan RPJJ pada hari Sabtu, 8 Jun 2013
43.  HEBAHAN/PEMBERITAHUAN UNTUK PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA] DAN IJAZAH TINGGI YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2012/2013 MULAI 10 JUN HINGGA 28 JUN 2013.
44.  Hebahan PENTING untuk calon RPJJ yang akan menduduki Peperiksaan Akhir, Sidang Akademik 2012/2013 mulai 3 Jun hingga 21 Jun 2013.
45.  Pemberitahuan Pusat-pusat Peperiksaan Rancangan Pengajian Jarak Jauh, Peperiksaan Akhir, Sidang Akademik 2012/2013
46.  Pemberitahuan AKTIVITI PNYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS bagi peperiksaan Semester Kedua, Sidang Akademik 2012/2013.
47.  Permohonan ke Program Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Jarak Jauh bagi Sidang Akademik 2013/2014 telah dibuka mulai 5 Disember 2012 hingga 28 Februari 2013
48.  Hari Terbuka USM : Karnival Jom Masuk U
49.  NOTIS PENGELUARAN SEMESTER GRED, SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2012/2013 OLEH PUSAT-PUSAT PENGAJIAN DI KAMPUS INDUK.
50.  Pelepasan Staf Bagi Tujuan Menghadiri Sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2013 Anjuran Pusat Penyelidikan Pembangunan Wanita (KANITA) Peringkat Universiti Sains Malaysia
51.  NOTIS RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN, SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2012/2013
52.  BORANG PERMOHONAN RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN [VERSI BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS]
53.  Kenyataan : Aktiviti Pendaftaran Kursus Semester 2, Sidang Akademik 2012/2013
54.  Iklan : Peperiksaan Perkhidmatan USM Siri 1/2013 (April/Mei 2013)
55.  Iklan : Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) 2013
56.  Iklan Pengisian Jawatan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) Universiti Putra Malaysia (UPM)
57.  Iklan Kekosongan Jawatan Pustakawan Gred S54 Di Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
58.  Perutusan Naib Canselor USM 2013
59.  Informasi : Kemudahan Perubatan & Senarai Panel Klinik
60.  Hari Pelepasan Am Negeri Pulau Pinang Tahun 2013
61.  Kenyataan : Aktiviti Pendaftaran Kursus Semester 2, S/A 2012/2013
62.  Pekeliling : Aktiviti Pendaftaran Kursus Semester 2, S/A 2012/2013
63.  SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
64.  Permohonan Cuti Belajar (Pentadbiran) Online
65.  Iklan : Pengumuman Cuti Belajar (Pentadbiran) 2013
66.  AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS BAGI PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2012/2013
67.  Borang Permohonan Pengecualian Yuran Pengajian (Borang PY)
68.  Memo - Permohonan Kebenaran Mengikuti Belajar Secara Sambilan & Permohonan Pengecualian Yuran Pengajian
69.  Borang Permohonan Kebenaran Mengikuti Belajar Secara Sambilan (Borang BS)
70.  Kejohanan “USM Mountain Bike Challenge” 2012
71.  Kepentingan Melindungi Maklumat Rahsia Dan Terperingkat Kerajaan
72.  Memo & Iklan Cuti Sabatikal 2013
73.  Borang Permohonan Cuti Sabatikal 2013
74.  Pelancaran Program Outreach Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) Untuk Graduan dan Sesi Penerangan Insentif Potongan Cukai Berganda Kepada Syarikat Yang Menyertai SL1M Peringkat Zon Utara
75.  Surat Edaran Bendahari Bilangan 5 Tahun 2012 – Tatacara Kehilangan dan Hapuskira
76.  PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN OLEH PELAJAR IJAZAH TINGGI & IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA & RPJJ] BAGI PEPERIKSAAN KSCP, SIDANG AKADEMIK 2011/2012
77.  BORANG PERMOHONAN RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN [VERSI BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS]
78.  Iklan & Borang Permohonan Jawatan Paramedik - Jururawat Pergigian (Tarikh Tutup : 12 Jun 2012)
79.  IKLAN JAWATAN KOSONG - Pegawai Farmasi Gred U41,U44,U48,U52,U54
80.  Makluman Persaraan Pilihan Oleh Pemangku Pendaftar
81.  Pemberian Anjakan Gaji
82.  Edaran Laporan Berkala Forum Kandungan Komunikasi Dan Multimedia Malaysia (Forum Kandungan)
83.  PEMBERITAHUAN PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN OLEH PELAJAR IJAZAH PERTAMA & IJAZAH TINGGI BAGI PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2011/2012
84.  BORANG PENCALONAN ANUGERAH PENTADBIR CEMERLANG TAHUN 2011
85.  MEMO : Anugerah Pentadbir Cemerlang Tahun 2011
86.  PEMBERITAHUAN PERUBAHAN PUSAT PEPERIKSAAN DAN SENARAI PUSAT-PUSAT PEPERIKSAAN RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH BAGI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2011/2012
87.  PEMBERITAHUAN PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN OLEH PELAJAR RPJJ BAGI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2011/2012
88.  PERATURAN PEPERIKSAAN DAN PEMBERITAHUAN KEPADA PELAJAR RPJJ YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2011/2012
89.  Pelaksanaan Program Kad Hijau Oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) - AKTA CIDB 1994 (AKTA 520)
90.  PEMBERITAHUAN AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2011/2012 PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA]
91.  Penzahiran BUKU 2012
92.  Call for Participation in the International Conference on Media & Communication 2012 (i-COME12)
93.  Had Permohonan Kelayakan Cuti Rehat
94.  PEMBERITAHUAN PENGELUARAN SEMESTER GRED, PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2011/2012 OLEH PUSAT-PUSAT PENGAJIAN DI KAMPUS INDUK.
95.  NOTIS RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN, SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2011/2012
96.  BORANG PERMOHONAN RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN [VERSI BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS]
97.  Permohonan Geran Universiti Penyelidikan (RU) 2012
98.  Borang Permohonan - Pelatih Paramedik(Pembantu Pembedahan Pergigian U17)
99.  Iklan Pelatih Paramedik(Pembantu Pembedahan Pergigian U17)
100.  HEBAHAN/PEMBERITAHUAN UNTUK PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA] IJAZAH TINGGI DAN IPTS YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2011/2012 MULAI 3 JANUARI HINGGA 20 JANUARI 2012.
101.  [MEMO] Pengumuman Cuti Belajar Staf Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Pentadbiran) Dan Staf Kumpulan Sokongan Tahun 2012
102.  [BORANG] Pengumuman Cuti Belajar Staf Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Pentadbiran) Dan Staf Kumpulan Sokongan Tahun 2012
103.  AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS BAGI PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2011/2012
104.  KPTM - ANUGERAH HAK ASASI MANUSIA 2011
105.  Penguatkuasaan Peraturan Pemakaian Pakaian Seragam
106.  Persidangan ”Asia Pacific Conference on Educational Management and Leadership (APCEMaL 2011)” UPSI
107.  Perisytiharan Harta Di USM
108.  Jemputan Ke Seminar Kebangsaan "Seminar Perundangan Islam Dalam Masyarakat Kontemporari (ISLAC) 2011" UniSZA
109.  MEMO - PERMOHONAN CUTI SABATIKAL BAGI TAHUN 2012
110.  BORANG PERMOHONAN - CUTI SABATIKAL BAGI TAHUN 2012
111.  PROGRAM DIALOG MAJLIS PROFESOR NEGARA (MPN) BERSAMA PARA PROFESOR ZON UTARA
112.  PENGELUARAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA & KSCP, SIDANG AKADEMIK 2010/2011 DI PUSAT PENGAJIAN.
113.  MAJLIS BERBUKA PUASA ANJURAN PEJABAT PENDAFTAR DAN JABATAN BENDAHARI: Sabtu, 13 Ogos 2011 bersamaan dengan 13 Ramadhan 1432H, Pusat Islam USM
114.  Pecahan Sidang Konvokesyen Ke-44
115.  PERINGATAN JABATAN BENDAHARI BERKENAAN PEMBAYARAN TUNTUTAN LEBIH MASA APRIL 2011
116.  PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KURSUS SEMASA CUTI PANJANG, SIDANG AKADEMIK 2010/2011 UNTUK PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA/RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH/PROGRAM USAHA SAMA AKADEMIK].
117.  NOTIS RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN, SEMESTER KEDUA/PEPERIKSAAN AKHIR [RPJJ]/KSCP/SEMESTER KETIGA, SIDANG AKADEMIK 2010/2011
118.  AKTIVITI PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN OLEH PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA & RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH] DAN IJAZAH TINGGI, PEPERIKSAAN KURSUS SEMASA CUTI PANJANG/SEMESTER 3, SIDANG AKADEMIK 2010/2011
119.  Pengumuman Awal Rancangan Orientasi Pelajar Baru dan Kursus Intensif Rancangan Pengajian Jarak Jauh Sidang Akademik 2011/2012
120.  Meningkatkan Tahap Disiplin Staf Universiti
121.  Seminar ”Education’s Journey to World-Class Excellence”
122.  Syarahan Penyelidikan Pusat Islam "Ke Arah Transformasi Peradaban Intelektual"
123.  JEMPUTAN MENYERTAI PERSIDANGAN “THE TENTH MALAYSIA PLAN: TRANSFORMATION TOWARDS A HIGH INCOME ADVANCED ECONOMY”
124.  Program Sentuhan Qalbu: INSANIVERSITI Makmurkan Nilai Kemanusiaan Dalam Universiti
125.  Jemputan Menyertai '7th Kelantan Health Conference 2011'
126.  IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PEGAWAI BELIA DAN SUKAN (GRED S48) UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)
127.  Tawaran Biasiswa Hadiah Latihan Persekutuan Di Peringkat Sarjana & PhD Bagi Kakitangan Bukan Akademik IPTA Tahun 2012
128.  Konvokesyen USM Ke-43
129.  HEBAHAN/PEMBERITAHUAN UNTUK PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA] DAN IJAZAH TINGGI YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2010/2011 MULAI 18 APRIL HINGGA 6 MEI 2011.
130.  Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Sains Malaysia Siri 1/2011 (Jun / Julai 2011) dan KPLS 2011
131.  HEBAHAN/PEMBERITAHUAN UNTUK PELAJAR RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2010/2011
132.  PEMBERITAHUAN PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN OLEH PELAJAR RPJJ BAGI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2010/2011
133.  PEMBERITAHUAN PERUBAHAN PUSAT PEPERIKSAAN DAN SENARAI PUSAT-PUSAT PEPERIKSAAN RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH BAGI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2010/2011
134.  Taklimat Talent Management dan Pelaksanaan Human Capital Management System (HCMS)
135.  PEMBERITAHUAN AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA]
136.  Pertukaran Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi. Kementerian Pengajian Tinggi
137.  PEMBERITAHUAN RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2010/2011
138.  PENGELUARAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN [SEMESTER GRED] SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2010/2011 [IJAZAH PERTAMA]
139.  Laporan Penilaian Prestasi (LPP) 2010
140.  Sasaran Kerja Tahunan (SKT) 2010
141.  HARI KELEPASAN AM TAMBAHAN PADA 31 DISEMBER 2010 (JUMAAT)
142.  Pengumuman Cuti Belajar Staf Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Pentadbiran) & Staf Kumpulan Sokongan Tahun 2011
143.  Hebahan Tarikh Semakan Keputusan Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011
144.  MEMO - ANUGERAH PENTADBIR CEMERLANG TAHUN 2010
145.  GARIS PANDUAN - ANUGERAH PENTADBIR CEMERLANG TAHUN 2010
146.  BORANG PERMOHONAN - ANUGERAH PENTADBIR CEMERLANG TAHUN 2010
147.  Permohonan Pelepasan Waktu Bertugas Untuk Pegawai Tadbir USM
148.  JEMPUTAN MENYERTAI PERSIDANGAN ANTARABANGSA CAAWS 2010
149.  Makluman Persaraan Pendaftar
150.  Pelepasan Waktu Bertugas (Separuh Hari) Sempena Hari Raya Haji
151.  Hari Pelepasan Am Negeri Pulau Pinang Tahun 2011
152.  Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan bagi Pembantu Hal Ehwal Islam S17
153.  Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan bagi Staf Sokongan yang Setaraf dengan Kumpulan C
154.  Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan bagi Staf Sokongan yang Setaraf dengan Kumpulan D
155.  Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan bagi Pelukis Pelan J17
156.  SENARAI KAJIAN UNIVERSITI MENGENAI NEGERI TERENGGANU
157.  PINDAAN TARIKH PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN OLEH PELAJAR, SEMESTER PERTAMA SIDANG AKADEMIK 2010/2011
158.  HEBAHAN/PEMBERITAHUAN UNTUK SEMUA PELAJAR YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2010/2011 MULAI 8 NOVEMBER HINGGA 26 NOVEMBER 2010.
159.  IPHONE 4 offer 101010
160.  Iphone 4 untuk staf usm
161.  IPHONE 4 - Tawaran
162.  Borang Permohonan Penilaian Aras IV (MyCPD)
163.  Pengumuman Permohonan Cuti Sabatikal Bagi Tahun 2011
164.  Surat hebahan JPAM - Panduan Kecemasan & Pengurusan Bencana
165.  PANDUAN KECEMASAN & PENGURUSAN BENCANA DARI JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA
166.  KAJIAN SKALA KEMAHIRAN INSANIAH MALAYSIA [My3S] bagi semua pelajar Tahun Pertama, Kemasukan Sidang Akademik 2010/2011, warganegara Malaysia sahaja Kampus Induk, Kampus Kejuruteraan dan Kampus Kesihatan
167.  PENGUMUMAN PERMOHONAN CUTI SABATIKAL BAGI TAHUN 2011
168.  AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS BAGI PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2010/2011
169.  PENGUMUMAN PERMOHONAN CUTI SABATIKAL BAGI TAHUN 2011: LAMPIRAN A-2011
170.  BORANG PERMOHONAN CUTI SABATIKAL CS1/07
171.  Jemputan Menyertai Seminar 'Obesity and Sustainable Nutrition Seminar 2010' Pada 12 - 13 Oktober 2010 di Hotel Bayview Beach Resort, Pulau Pinang.
172.  Waktu Kerja Berperingkat/Anjal Pada Bulan Ramadhan
173.  PENGELUARAN SEMESTER GRED, SEMESTER KEDUA/KSCP, SIDANG AKADEMIK 2009/2010
174.  Makluman Pertukaran Nama Universiti Darul Iman Malaysia (UDM) Kepada Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
175.  Pelantikan Naib Canselor Baru Universiti Utara Malaysia (UUM)
176.  Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010 di Universiti Sains Malaysia
177.  Iklan Kekosongan Jawatan Pegawai Kewangan/Timbalan Bendahari Kanan Gred W52 Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
178.  Iklan Kekosongan Jawatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
179.  Jemputan Menghadiri Diskusi Ilmu Anjuran Sekretariat Falsafah dan Sains Islam (SEFSI), Pusat Islam USM.
180.  Iklan Jawatan Kosong Di Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)
181.  Iklan Jawatan Kosong Di Majlis Perbandaran Dungun
182.  Iklan Pengambilan Pegawai Kerajaan Untuk Berkhidmat Di Pejabat Promosi Pendidikan TInggi (MEPC) Beijing, Republik Rakyat China, KPT
183.  PERATURAN RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SIDANG AKADEMIK 2009/2010
184.  Pekeliling Perkhidmatan Bil. 21 Tahun 2009 Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan
185.  Bengkel Anjuran UTLC, UUM, Bagi Bulan Jun 2010
186.  HEBAHAN PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN KURSUS SEMASA CUTI PANJANG/SEMESTER KETIGA, SIDANG AKADEMIK 2009/2010 BAGI PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA/RPJJ] DAN IJAZAH TINGGI
187.  Kursus Pengurusan Berkualiti Ubat-Ubatan Pelanggan & Kursus Pengurusan Stress Anjuran Unit Latihan, Pejabat Pengarah Kampus, Kampus Kesihatan USM
188.  Jemputan Ke Program Anjuran Kolej Perniagaan, Universiti Utara Malaysia (UUM)
189.  Jadual Waktu Peperiksaan KPSL Jun 2010
190.  Jadual Waktu Peperiksaan Perkhidmatan Siri 1/2010
191.  NOTIS PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA/AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2009/2010
192.  KPI/KIP Universiti Sains Malaysia 2010
193.  Makluman Mengenai Ujian Saringan PERMATApintar UKM1
194.  Iklan Pengisian Jawatan Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat) Universiti Putra Malaysia (UPM)
195.  Promosi Produk Penjara
196.  Garis Panduan Pengendalian Surat Sokongan Daripada Pemimpin Kerajaan, Individu Berpengaruh Atau Mana-mana Orang Mengenai Sesuatu Urusan Kerajaan
197.  Pembukaan Kaunter Biro Pengaduan Awam (BPA) Di Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP)
198.  Pelantikan Presiden Baru Kolej Universiti Sains Perubatan Cyberjaya
199.  Bengkel 'Research Methodology in Medical Sciences' Anjuran Persatuan Penyelidikan Klinikal Pulau Pinang Dengan Pusat Penyelidikan Klinikal, Hospital Pulau Pinang
200.  Konvokesyen USM Ke-41 pada 20 Mac 2010
201.  Perlantikan Baru Panel Klinik Perubatan USM
202.  Pertandingan Animasi Negeri Johor 2010 (J-AniMax10) Sempena Minggu Sains Teknologi Dan ICT JOHOR (MISTI JOHOR 2010)
203.  Keahlian Badan Pegawai Pentadbiran Dan Ikhtisas USM - Terbuka Kepada Semua Pegawai Pentadbiran (Skim N,F,J,B,S dan sebagainya)
204.  Pemberitahuan Alamat Dan Logo Rasmi Universiti Malaysia Pahang (UMP)
205.  HEBAHAN/PEMBERITAHUAN UNTUK PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA] DAN IJAZAH TINGGI YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2009/2010 MULAI 19 APRIL HINGGA 7 MEI 2010.
206.  Tawaran Biasiswa Hadiah Latihan Persekutuan Di Peringkat Sarjana & PhD Bagi Kakitangan Bukan Akademik IPTA Tahun 2011
207.  USM Dalam Akhbar
208.  Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Sains Malaysia Siri 1/2010 (Jun 2010) dan KPLS 2010
209.  Borang Bayaran Insentif Tugas Kewangan
210.  Borang Elaun Penanggungan Kerja
211.  HEBAHAN/PEMBERITAHUAN UNTUK PELAJAR RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2009/2010
212.  KAJIAN INSTRUMEN My3S [MALAYSIAN SOFT SKILLS SCALE SURVEY]
213.  AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS, PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2009/2010 PELAJAR IJAZAH PERTAMA
214.  Jadual Waktu Peperiksaan Akhir [Muktamad] - RPJJ S.A. 2009/2010
215.  Tawaran Biasiswa Penyelidikan Gunaan Pasca Siswazah Bagi Pegawai Dalam Perkhidmatan (LDP) Program Pembangunan Modal Insan MOSTI Bil 1/2010
216.  Perutusan NC - Slide Power Point (Format PDF)
217.  Perutusan NC (Format MP3)
218.  Semakan Tarikh MunsyI bagi Saluran Alternatif Sidang Akademik 2010/11
219.  Konvensyen Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) Peringkat IPTA Kali Ke-6
220.  PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2009/2010
221.  PENGELUARAN SEMESTER GRED, SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2009/2010
222.  Borang Pencalonan Anugerah Pentadbir Cemerlang 2009
223.  Garis Panduan Anugerah Pentadbir Cemerlang 2009
224.  Memo Anugerah Pentadbir Cemerlang 2009
225.  Pelantikan Sebagai Naib Canselor Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
226.  Jemputan Penyertaan dan Pembentangan Kertas Kerja: ”Persidangan Antarabangsa Pengurusan Pengetahuan (KMICe 2010)” Anjuran UUM College of Arts & Sciences
227.  Memastikan Kelestarian Hari Esok - Tanggungjawab Semua
228.  PELEPASAN WAKTU KERJA BAGI MENGHADIRI MAJLIS SAMBUTAN MAAL HIJRAH 1431 PADA 22 DISEMBER 2009
229.  Pusat Penyelidikan Arkeologi Global (PPAG) - Pemangku Pengarah
230.  PEMBERITAHUAN KEPADA SEMUA PELAJAR RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH, USM YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2009/2010.
231.  PENGUMUMAN CUTI BELAJAR (PENTADBIRAN) 2010
232.  Pengemaskinian Dokumen KPI Jabatan - Rujukan & Perhatian Semua
233.  PENGUMPULAN CUTI REHAT (PCR) KE TAHUN 2010 DAN/ATAU PCR KE AWARD WANG TUNAI TAHUN 2009
234.  PENUTUPAN AKAUN 2009
235.  BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI (LPP) Bagi Tahun 2009
236.  PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH SIDANG AKADEMIK 2010/2011
237.  Jadual Waktu Peperiksaan Muktamad PM/IPTS - Sem I, S.A. 2009/2010
238.  IKLAN JAWATAN KENAIKAN PANGKAT [PROFESOR & PROFESOR MADYA 2009]
239.  Senarai Kertas Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Sains Malaysia, Siri II/2009 - Nov/Dis 2009
240.  Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Sains Malaysia, Siri II/2009 - Nov/Dis 2009
241.  Jemputan Persidangan Antarabangsa "The 2nd International Conference on Arab-Malaysia Islamic Global Business and Entreprenurship 2010" Pada 20-24 Mac 2010 Di Jordan & Syria
242.  Pelantikan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) Universiti Malaysia Sabah (UMS)
243.  Notis Perubahan Nama Organisasi: SMIDEC kepada SME Corp. Malaysia
244.  Notis Pemberitahuan Pertukaran No. Telefon Jabatan Insolvensi Negeri PP
245.  TARIKH PENGUMUMAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN BAGI PELAJAR IJAZAH SARJANA MUDA, PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2009/2010.
246.  AKTIVITI PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN OLEH PELAJAR, PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2009/2010
247.  Hari Kelepasan Am Negeri Pulau Pinang Tahun 2010
248.  Program Balikampus Alumni 2009 USM
249.  Taklimat Maklumbalas Pembentangan KPI Staf Bukan Akademik - 07102009 - Dewan Budaya (Slaid Penceramah, Format & Senarai Nama Kumpulan)
250.  Program 2 Jam Tanpa Kenderaan Bermotor Di Kampus Induk USM
251.  Pengurusan Keselamatan dan Penjadualan Cuti Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Sempena Cuti Hari Raya Aidilfitri
252.  Pelantikan Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
253.  Pelantikan Timbalan-Timbalan Rektor Yang Baru Di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) - (P&I dan HEP)
254.  Pelantikan Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Universiti Utara Malaysia [UUM]
255.  Pelawaan Pengisian Jawatan Secara Pinjaman Di Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA)
256.  AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS, PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2009/2010
257.  PENGUMUMAN PERMOHONAN CUTI SABATIKAL BAGI TAHUN 2010
258.  Bengkel KPI & KIP Staf Pengurusan & Profesional [Bukan Akademik] - Hotel Royal Pulau Pinang - 19-21 Ogos 2009 - SLAID PENCERAMAH
259.  Bengkel KPI & KIP Staf Pengurusan & Profesional [Bukan Akademik] - Hotel Royal Pulau Pinang - 19-21 Ogos 2009 - SLAID PEMBENTANG
260.  Pelantikan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
261.  Pengumpulan Data Alumni Universiti Teknologi MARA (UiTM)
262.  PELEPASAN WAKTU BERTUGAS UNTUK PILIHAN RAYA KECIL 25 OGOS 2009
263.  WAKTU KERJA BERPERINGKAT/ANJAL PADA BULAN RAMADHAN
264.  PENGELUARAN SEMESTER GRED SEMESTER KEDUA/KSCP, SIDANG AKADEMIK 2008/2009
265.  HEBAHAN TERKINI : Iklan Jawatan Kenaikan Pangkat Kumpulan Pengurusan & Profesional Dan Sokongan 2009
266.  KUTIPAN DOKUMEN PERJANJIAN PTPTN (KELOMPOK 1) SESI 2009/2010
267.  KAUNTER BANK ISLAM BAGI PELAJAR KELOMPOK 2 (MEMBUKA AKAUN MELALUI BANTUAN PPSL)
268.  Pekeliling Mengenai Lawatan Rasmi Ke Luar Negara Oleh Naib Canselor/Timbalan Naib Canselor/Dekan/Pengarah
269.  Iklan Kekosongan Jawatan Di Universiti Malaysia Perlis Secara Peminjaman
270.  Keputusan Peperiksaan Penuh KSCP Semester Kedua/Akhir Sidang Akademik 2008/2009
271.  Iklan Perjawatan USM 2009 (eRecruit)
272.  Temuduga Terbuka Jawatan Akademik Di UUM
273.  BORANG PERMOHONAN MENGGUNAKAN CUTI BERSALIN LEBIH AWAL DARI TARIKH DIJANGKA BERSALIN
274.  KADAR CUTI REHAT TAHUNAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM LANTIKAN TETAP, SEMENTARA & KONTRAK MULAI 01 JANUARI 2009
275.  Keputusan Peperiksaan Penuh Bagi Pelajar Penuh Masa, Jarak Jauh (PJJ) & IPTS Semester Kedua/Akhir Sidang Akademik 2008/2009
276.  Pemberitahuan Penubuhan Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
277.  AKTIVITI PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN KSCP, SIDANG AKADEMIK 2008/2009
278.  "Walk-In Interview" Di Kementerian Luar Negeri
279.  Keputusan Peperiksaan Provosional Bagi Pelajar Penuh Masa & IPTS Semester Kedua/Akhir Sidang Akademik 2008/2009
280.  Keputusan Peperiksaan Provosional Rancangan Jarak Jauh (PJJ) Semester Kedua/Akhir Sidang Akademik 2008/2009
281.  Pengumuman Tarikh Keputusan Peperiksaan Provosional & Penuh Bagi Semester Kedua Sidang Akademik 2008/2009
282.  Aktiviti Pendaftaran Kursus KSCP, S.A. 2008/09
283.  Pengumuman Cuti Belajar Staf Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Pentadbiran) Dan Staf Kumpulan Sokongan Tahun 2009 (Sesi II)
284.  Informasi Konvokesyen USM Ke-39 pada 25 Mac 2009
285.  Semakan Status Permohonan Program Pengajian Jarak Jauh Sidang Akademik 2009/2010
286.  Jadual Waktu Peperiksaan Akhir (RPJJ) S.A. 2008/2009
287.  HEBAHAN PENTING UNTUK PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA] DAN IJAZAH TINGGI YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2008/2009 MULAI 13 APRIL HINGGA 30 APRIL 2009
288.  SURAT EDARAN BENDAHARI BIL 3/2009
289.  Lampiran SURAT EDARAN BENDAHARI BIL 3/2009 (HOTEL RATES 2009 - THE KRYSTAL SUITES)
290.  Tawaran Hadiah Latihan Persekutuan Di bawah Skim Biasiswa Penyelidikan Gunaan Pasca Siswazah Bagi Pegawai Dalam Perkhidmatan (LDP) Program Pembangunan Modal Insan MOSTI 1/2009
291.  Permohonan Jawatan Baru Di bawah Anggaran Belanja Mengurus (ABM8) Tahun 2010
292.  NOTIS : MAKLUMAT PUSAT PEPERIKSAAN AKHIR JARAK JAUH
293.  Permohonan Diploma Kejururawatan Sidang Akademik 2009/2010
294.  Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Pensyarah Kanan 2009
295.  HEBAHAN PENTING UNTUK SEMUA PELAJAR RPJJ YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2008/2009 MULAI 6 APRIL HINGGA 23 APRIL 2009.
296.  AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2008/2009
297.  Kalendar Akademik 2009/10
298.  [Hebahan] Pengeluaran Semester Gred Pelajar Ijazah Pertama Sidang Akademik 2008/2009
299.  TAKLIMAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 19 TAHUN 2008- TAWARAN OPSYEN SEMULA KEPADA ANGGOTA YANG TELAH MEMILIH SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA
300.  [Pemberitahuan] KAJIAN RINTIS MALAYSIAN UNIVERSITY INVENTORY [MUnsyI]
301.  Habahan Ke-3, Eksesais Peningkatan Gred Dan Kenaikan Pangkat Tahun 2008
302.  Permohonan Pertukaran Rancangan Pengajian
303.  Keputusan Peperiksaan Penuh Pelajar Ijazah Pertama Semester I Sidang Akademik 2008/2009
304.  Hebahan Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Profesor & Profesor Madya 2008..
305.  Pengumuman Tarikh Keputusan Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2008/2009 - Announcement of First Semester Examinations Results Academic Session 2008/2009
306.  PENGUMPULAN CUTI REHAT KE TAHUN 2009 DAN PENGUMPULAN CUTI REHAT KE AWARD WANG TUNAI TAHUN 2008
307.  MS ISO 9001:2000 HARI BERSAMA PELANGGAN BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA]
308.  MEMO & BORANG PENCALONAN ANUGERAH PENTADBIR CEMERLANG TAHUN 2008 - Tarikh Tutup 21 Nov 2008
309.  Iklan Jawatan Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip) Gred N11 Kementerian Luar Negeri
310.  PENGUMUMAN CUTI BELAJAR STAF KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (PENTADBIRAN) DAN STAF KUMPULAN SOKONGAN TAHUN 2009
311.  Senarai Calon Temu Duga Pada 14 November 2008
312.  Senarai Calon Temu Duga Pada 12 November 2008
313.  Senarai Calon Temu Duga Pada 10 November 2008
314.  Senarai Calon Temu Duga Pada 5 November 2008
315.  Senarai Calon Temu Duga Pada 4 November 2008
316.  Hebahan Program Ibadat Qurban Dan Aqiqah Masjid Negeri Pulau Pinang Tahun 1429H/2008M
317.  BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI (LPP) BAGI TAHUN 2008 - (Format Baru)
318.  Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Bagi Tahun 2008
319.  Hari Pelepasan Am Tahun 2009 Bagi Negeri Pulau Pinang
320.  Iklan Jawatan Kosong Di Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)
321.  IKLAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIRI 2/2008 ( BULAN DISEMBER 2008) - Tarikh Tutup : 7/11/2008
322.  Jadual Temu Duga Jawatankuasa Kenaikan Pangkat :: Pengurusan Tertinggi, Bukan Akademik (Pentadbiran & Guru Bahasa) Dan Sokongan Tahun 2008ver3
323.  Senarai Calon Temu Duga Pada 28 Oktober 2008
324.  Senarai Calon Temu Duga Pada 29 Oktober 2008
325.  KEPUTUSAN MPU UNTUK PELAJAR/DECISION OF THE UEC FOR STUDENTS
326.  KETIDAKHADIRAN DALAM PEPERIKSAAN SEMESTER 1, 2008/2009 - ABSENCE FROM EXAMINATION, 1ST SEMESTER, 2008/2009
327.  TELEFON BIMBIT SEMASA PEPERIKSAAN SEMESTER 1, 2008/2009 - USE OF HAND PHONES DURING 1ST SEMESTER EXAM, 2008/2009
328.  BANGUNAN PEPERIKSAAN 2008/2009
329.  SENARAI SEMAK (PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK 2008)
330.  Jadual Waktu Peperiksaan Muktamad (Hijau) - PM/IPTS Sem 1, S.A. 2008/2009
331.  Permohonan Program Pengajian Jarak Jauh Sidang Akademik 2009/2010
332.  Senarai Calon Temu Duga Pada 17 Oktober 2008
333.  Senarai Calon Temu Duga Pada 16 Oktober 2008
334.  AKTIVITI PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN OLEH PELAJAR Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2008/2009
335.  PRINTING OF EXAMINATION SLIPS BY STUDENTS First Semester Examinations Academic Session 2008/2009
336.  Borang Permohonan CUTI HAJI Bagi PTJ Nyah Pusat
337.  Borang Permohonan CUTI HAJI Bagi PTJ Tidak Nyah Pusat
338.  Senarai Temu Duga Pada 9 Oktober 2008
339.  BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI (LPP) BAGI TAHUN 2008 - (Format Baru)
340.  Senarai Calon Temu Duga Iklan Jawatan Kenaikan Pangkat 2008ver.2
341.  Pengumuman Waktu Bekerja Pada 30 September 2008 Sempena Sambutan Hari Raya Aidilfitri
342.  BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI/SEPARUH GAJI, TANPA REKOD & PENYELIDIKAN
343.  Hebahan Ke-2 Eksesais Peningkatan Gred Dan Kenaikan Pangkat Tahun 2008
344.  Hebahan Iklan Ke-2 Kenaikan Pangkat Jawatan Pentadbiran dan Guru Bahasa
345.  Iklan Cuti Sabatikal Bagi Tahun 2009
346.  Tawaran Hadiah Latihan Persekutuan Di Bawah Skim Biasiswa Penyelidikan Gunaan Pasca Siswazah Bagi Pegawai Dalam Perkhidmatan (LDP) Program Pembangunan Modal Insan Mosti 2/2008
347.  Muat Turun Slide Pembentangan SPA@IPT Yang Berlangsung Pada 22-24 Ogos 2008
348.  Seminar Pengurusan Akademik IPT (SPA@IPT)
349.  [Makluman] Pekeliling Mengenai Staf Yang Belajar Secara Sambilan
350.  Kadar Diskaun Rumah Tetamu
351.  Keputusan Peperiksaan Penuh KSCP Semester Kedua/Akhir Sidang Akademik 2007/2008
352.  [Hebahan] Jemputan Pertimbangan Ke Jawatan Pensyarah Kanan 2008
353.  Jemputan Pensyarah Kanan 2008
354.  Jadual Waktu Peperiksaan KPSL USM Bulan Julai 2008
355.  Jadual Waktu Peperiksaan Perkhidmatan USM Bulan Julai 2008
356.  Keputusan Peperiksaan Penuh Rancangan Jarak Jauh (PJJ) Semester Kedua/Akhir Sidang Akademik 2007/2008
357.  Hebahan Jadual Temu Duga Kenaikan Pangkat Jawatan Pentadbiran Dan Guru Bahasa
358.  Hebahan : Peningkatan Gred dan Kenaikan Pangkat Jawatan Profesor dan Pensyarah
359.  Keputusan Peperiksaan Penuh Masa Ijazah Pertama Semester II Sidang Akademik 2007/2008 (termasuk pelajar IPTS)
360.  PENGAMBILAN KHAS - PROGRAM PENGAJIAN WARGA BUDAYA DAN PROGRAM PENGAJIAN WARGA SUKAN SIDANG AKADEMIK 2008/2009 (Tarikh Tutup 8 Jun 2008)
361.  Keputusan Provisional Penuh Masa Ijazah Pertama Semester II Sidang Akademik 2007/2008
362.  Keputusan Peperiksaan Provisional Rancangan Jarak Jauh (PJJ) Semester Kedua/Akhir Sidang Akademik 2007/2008
363.  MAKLUMAT PANEL KLINIK & FARMASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (1 Januari 2008 - 31 Disember 2009)
364.  USM Alumni Magazine - The Leader (March 2008 Volume 3. No. 1)
365.  Alumni Conference for Excellence 2008 (ACE '08)
366.  [Memo] Peperiksaan Khas Memasuki Skim Pembantu Teknik Gred J29 (KPSL) Anjuran Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR) - Tarikh Tutup 15 Mei 2008
367.  [Memo] Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Sains Malaysia Bulan Jun 2008 - Tarikh Tutup 24 April 2008
368.  PERHATIAN : Ralat Borang USM PK2 2008 - Kemaskini 1 April 2008
369.  PERHATIAN : Muat Turun Borang USM PK2 2008 Terbaru - Kemaskini 1 April 2008
370.  Iklan : PERMOHONAN UNTUK CUTI BELAJAR STAF KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (PENTADBIRAN) DAN STAF KUMPULAN SOKONGAN TAHUN 2008 (SESI 2)
371.  Pemberitahuan Tarikh Keputusan Peperiksaan Semester Kedua/Akhir Sidang Akademik 2007/2008
372.  Dokumentasi Transformasi Modal Insan - Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
373.  [PENGUMUMAN] Iklan Jawatan Kenaikan Pangkat 2008
374.  Jadual Waktu Peperiksaan Muktamad [hijau] - Program Usahasama Akademik Sem II, S.A. 2007/2008
375.  Jadual Waktu Peperiksaan Muktamad [hijau] - Penuh Masa Sem. II, S.A 2007/2008
376.  [Memo] Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) - Tarikh Tutup 22 April 2008
377.  Pengeluaran Slip Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2007/2008
378.  Permohonan Kemasukan ke Program Diploma Kejururawatan Sidang Akademik 2008/2009
379.  [ Pemberitahuan ] RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH, PUSAT-PUSAT PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2007/2008
380.  Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Rancangan Pengajian Jarak Jauh Sidang Akademik 2007/2008
381.  PENYEMAKAN : PENDAFTARAN KURSUS Semester Kedua Sidang Akademik 2007/2008
382.  Kalendar Akademik 2008/09
383.  Kalendar Akademik 2008/09 - Kursus Perubatan
384.  Senarai Nama Graduan Yang Layak Konvokesyen Pada 22 Mac 2008
385.  Permohonan Kemasukan ke IPTA Program Pengajian lepasan STPM/Setaraf (Kategori STPM 2007) Sesi Akademik 2008/2009
386.  PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA SENI BINA SIDANG AKADEMIK 2008/2009
387.  [HEBAHAN] Program Pendidikan KPT Bersama Rakyat 2008 - Kementerian Pengajian Tinggi
388.  Siaran Akhbar dan Pekeliling - Pemakaian Pakaian Batik Malaysia Oleh Pegawai Awam Pada Hari Khamis
389.  [Makluman] Borang Permohonan Pinjaman Perumahan Secara Atas Talian
390.  Pas Kebenaran Memasuki Asrama Untuk Kontraktor/Vendor
391.  Pengeluaran Semester Gred [Semester Pertama] Sidang Akademik 2007/2008 pada 9 Januari 2008
392.  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH SIDANG AKADEMIK 2008/2009
393.  Iklan PENGAMBILAN CALON PERINGKAT IJAZAH PERTAMA PENUH MASA SIDANG AKADEMIK 2008/2009 (Saluran Kemasukan Kedua, Pengambilan Khas dan Warga Emas)
394.  PERMOHOHAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH PERTAMA BAGI CALON LEPASAN STPM/SETARAF (KATEGORI DIPLOMA/SETARAF) SIDANG AKADEMIK 2008/2009
395.  Penetapan Gred Jawatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaa) Yang Menjalankan Tugas Pembantu Khas
396.  Semak Keputusan Peperiksaan Penuh Ijazah Tinggi (IPS) Sidang Akademik 2007/2008
397.  Semak Keputusan Peperiksaan Ijazah Pertama Penuh Masa Sidang Akademik 2007/2008
398.  Permohon Pertukaran Rancangan Pengajian Sidang Akademik 2008/2009
399.  [ Makluman ] Perpindahan Bahagian Pinjaman Perumahan
400.  Keputusan Temuduga bagi jawatan Kump. Pengurusan & Profesional (Pentadbiran & Guru Bahasa) yang telah diadakan pada 6 & 9 November 2007 dan Kump. Sokongan pada 9, 13 & 27 November 2007
401.  Senarai Pekeliling Perkhidmatan / Surat Pekeliling Perkhidmatan TERBARU!! – keluaran JPA
402.  Borang JPA.BP.SPPP.B06 - Perakuan Pemberian Taraf Berpencen (Bagi Badan-badan Berkanun dan Kuasa Tempatan)
403.  Memo Lanjutan Tarikh Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas, C (VK7) - Professor Tahun 2007
404.  Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas, C (VK7) - Professor Tahun 2007 [ Tarikh Tutup : 10 Disember 2007 ]
405.  Perbekalan Cuti Universiti
406.  Garis Panduan "Tawaran Opsyen Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Dan Skim Pencen", "Pemberian Taraf Berpencen" dan "Skim Pengeluaran Pekerja Berpencen"
407.  [Hebahan] Majlis Tilawah Al-Quran (22 November 2007)
408.  [Pemberitahuan] Tarikh Semak Keputusan Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008
409.  Memo & Borang Penyertaan Tilawah Al-Quran Antara Staf USM
410.  Taklimat Mengenai "Payroll Giving" Oleh Majlis Kanser Nasional (MAKNA) pada 16 Nov 07
411.  PERMOHONAN UNTUK BERCUTI BELAJAR STAF PENGURUSAN & PROFESIONAL (PENTADBIRAN) DAN STAF SOKONGAN TAHUN 2008
412.  HARI KELEPASAN AM 2008 NEGERI KELANTAN
413.  HARI KELEPASAN AM TAHUN 2008 BAGI NEGERI PULAU PINANG
414.  IKLAN PEPERIKSAAN KHAS KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL) 2007 (Tarikh Tutup: 31 Oktober 2007)
415.  IKLAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BULAN DISEMBER 2007 (Tarikh Tutup : 18 Oktober 2007)
416.  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2007 - Kemudahan Cuti Menjaga Anak
417.  Borang Penyertaan Hari Warga Staf USM Kampus Kesihatan 2007
418.  Muaturun Borang Laporan Penilaian Prestasi (LPP) dan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) 2007
419.  Pemberitahuan : Pengeluaran Slip Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008
420.  Makluman Pelajar - Jadual Waktu Peperiksaan Muktamad (Hijau) Penuh Masa Sem I, S.A. 07/08
421.  Sukatan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) 2007
422.  Jadual Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Siri 2/2007 Bulan Oktober
423.  Borang Permohonan Mengikuti Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)
424.  Permohonan Cuti Sabatikal Bagi Tahun 2008
425.  Iklan Jawatan Kenaikan Pangkat 2007 Bagi Kumpulan Pengurusan & Profesional Dan Kumpulan Sokongan 27/08/2007
426.  Poster Balikampus 2007
427.  Tawaran Biasiswa German Academic Exchange Service (DAAD) Bagi Tahun Pengajian 2008/2009
428.  Informasi Konvokesyen USM Ke-36 untuk Graduan 2007
429.  DERMASISWA PENDIDIKAN TABUNG KEBAJIKAN STAF USM SIDANG 2007/2008
430.  Peraturan Memakai Pakaian Seragam Penuh Semasa Bekerja Bagi Staf Kampus Kesihatan, USM.
431.  PENAMATAN PANGGILAN PERIBADI MELALUI OPERATOR TELEFON
432.  IKLAN JAWATAN KOSONG : PEGAWAI PERHUBUNGAN INDUSTRI (KONTRAK)
433.  Semakan Status eRayuan Lepasan STPM/Setaraf 2007/2008
434.  Pengeluaran Sem Gred untuk Peperiksaan Semester Kedua/KSCP Sidang Akademik 2006/2007
435.  Aktiviti MINGGU ALUMNI pada 23 - 29 Julai 2007
436.  Keputusan Peperiksaan KSCP Pelajar Penuh Masa - 6 Julai 2007
437.  Semakan Status Permohonan Lepasan STPM/Setaraf Sidang Akademik 2007/2008
438.  Keputusan Peperiksaan Penuh Pelajar Ijazah Pertama Jarak Jauh 14 Jun 2007
439.  Hari Warga Staf Kampus Induk - 27 Jun 2007
440.  Iklan Kenaikan Pangkat Profesor Madya 2007 (Tarikh Tutup : 2 Julai 2007)
441.  Keputusan Peperiksaan Penuh Pelajar IPS - 31 Mei 2007
442.  Semakan Keputusan Temuduga Diploma Kejururawatan Sidang Akademik 2007/2008
443.  Keputusan Peperiksaan Penuh Pelajar Ijazah Pertama/IPTS (29 Mei 2007)
444.  Jadual Waktu Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Bulan JUN 2007
445.  Iklan Kekosongan Jawatan Bagi Tahun 2007 telah dibuka kepada umum pada 13 Mei 2007. Tarikh tutup permohonan adalah pada 31 Mei 2007.
446.  Keputusan Peperiksaan Provisional Pelajar Ijazah Pertama/IPTS - 16 Mei 2007 (telah ditutup)
447.  Cara penggunaan Perkhidmatan SMS untuk memaparkan keputusan PEPERIKSAAN
448.  Permohonan Dermasiswa Pendidikan Tabung Kebajikan Staf USM Sidang Akademik 2007/2008
449.  Pembatalan Tarikh Peperiksaan (28 April 2007) dan Perubahan Tarikh Peperiksaan (26 April 2007)
450.  Pengumuman Tarikh Keputusan Peperiksaan
451.  Semakan Status Permohonan Pertukaran Rancangan Pengajian
452.  Iklan Cuti Belajar (Pentadbiran) Tahun 2007 (Sesi 2)
453.  Public Talk "The Malaysian Dilemma - Food And Us"
454.  JADUAL PENGESAHAN SAIZ KASUT KESELEMATAN DI JABATAN PENDAFTAR KAMPUS KESIHATAN
455.  PENGESAHAN SAIZ KASUT KESELAMATAN "SAFETY SHOES" 2007
456.  Borang Permohonan Kebenaran Mengikuti Rancangan Pendidikan Secara Sambilan (BS1)
457.  Makluman Berkaitan Kursus Kaedah Penyelidikan Kepada Fellow Rancangan Latihan Kakitangan Akademik (RLKA) USM
458.  Iklan Jawatan Kenaikan Pangkat 2007 - [ Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Sokongan] April 2007 ver.2 (Muat Turun Memo, Iklan, Borang Permohonan)
459.  Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Muktamad (Hijau) Jarak Jauh, S.A. 2006/2007
460.  Semakan Status Permohonan Rancangan Pengajian Jarak Jauh Sidang Akademik 2007/2008
461.  Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Bulan Jun 2007
462.  Kalendar Akademik 2007/08
463.  Pengambilan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Seni Bina Sidang Akademik 2007/2008
464.  Pengambilan Pelajar Diploma Kejururawatan Sidang Akademik 2007/2008
465.  [Iklan & Borang] Kenaikan Pangkat Jawatan Pensyarah Universiti Gred DS 51/52, DU 51/52, DUG 51/52 (Pensyarah Kanan)
466.  Academic Staff Training Scheme (ASTS) 2007
467.  Iklan Jawatan Kenaikan Pangkat [P&P] 2007
468.  Borang Permohonan Kenaikan Pangkat 2007 (Kump. Pengurusan & Profesional)
469.  HARI KELEPASAN AM 2007 NEGERI KELANTAN
470.  Perutusan Tahunan Naib Canselor 2007
471.  Academic Staff Training Scheme (Walk-in Interview)
472.  Muaturun Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan (di laman web Unit Pentadbiran bahagian MUATURUN)
473.  Borang Penyertaan Balikampus 2007
474.  Borang Laporan Penilaian Prestasi (Cuti Belajar/ASHES/RPTKA) Tahun 2007
475.  Jadual Waktu Peperiksaan Perkhidmaan Bulan Disember 2006
476.  Pengumuman Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) Bagi Pembantu Akauntan (PA), Pembantu Tadbir Kewangan (PT Kew]) Dan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) (PT P/O) Yang Menjalankan Tugas Kewangan Sepenuh Masa
477.  Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri 2006
478.  Borang Permohonan Untuk Bercuti Belajar Staf Pengurusan & Profesional (Pentadbiran) dan Staf Sokongan Tahun 2007
479.  Memo Peperiksaan Perkhidmatan USM Bulan November 2006
480.  Borang Permohonan Untuk Menduduki Peperiksaan Perkhidmatan
481.  Perbekalan Cuti Universiti Yang Terkini - 30 Ogos 2006
482.  Pengumuman Permohonan Cuti Sabatikal Tahun 2007
483.  Borang Permohonan Cuti Sabatikal 2007
484.  Minggu Alumni
485.  Keputusan peperiksaan Penuh Pelajar Jarak Jauh sidang Akademik 2005/2006
486.  Jadual Waktu Peperiksaan (KSCP) Sidang Akademik 05/06
487.  Keputusan Peperiksaan Pelajar IPTS semester II sidang akademik 05/06
488.  Keputusan Peperiksaan Penuh Pelajar Ijazah Pertama Sem II Sidang Akademik 05/06
489.  Jadual Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) MEI 2006
490.  Memo Jawatan Kenaikan Pangkat 2006 (Kump. Pengurusan & Profesional)
491.  Iklan Jawatan Kenaikan Pangkat 2006 (Kump. Pengurusan & Profesional)
492.  Jadual Tentatif Skim U (PTK)
493.  Borang Permohonan Kenaikan Pangkat 2006 (Kump. Pengurusan & Profesional)
494.  Jadual Waktu Peperiksaan PTK 2006 (INDUK)
495.  Borang Permohonan Mengikuti Peperiksaan PTK 2006
496.  Jadual Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (Bukan Akademik) 2006
497.  Pemberitahuan Tarikh Semak Keputusan Peperiksaan Sem II S.A 05/06
498.  Kalendar Akademik 2006/2007
499.  Kalendar Akademik 2006-2007 - Kursus Perubatan
500.  Borang Permohonan Kenaikan Pangkat 2006 [Kumpulan Sokongan]
501.  Iklan Kenaikan Pangkat 2006 [Kumpulan Sokongan]
502.  IKLAN PENGAMBILAN RANCANGAN LATIHAN KAKITANGAN AKADEMIK (RLKA), MAC 2006.
503.  Peperiksaan Perkhidmatan MEI 2006
504.  Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)
505.  Anugerah Pentadbiran Tahun 2005
506.  Vacancies for the post of Professor/Associate Professor/Senior Lecturer/Lecturer/Medical Officer/Dental Officer
507.  Taklimat Prosedur Berkaitan Pengambilan Pensyarah Asing
508.  Anugerah Pentadbir Cemerlang 2005
509.  Keputusan Peperiksaan (provisional) pelajar penuh masa sem 1 sidang akademik 05/06
510.  Memo Hari Pelepasan Am 2006
511.  Pemberitahuan Tarikh Semak Keputusan Peperiksaan Sem I Sidang Akademik 05/06
512.  Iklan/Memo Kenaikan Pangkat Profesor Madya 2005
513.  Iklan Pelawaan Doktor Swasta Berkhidmat di Pusat Kesihatan USM
514.  Pengambilan Warga Emas Sesi 2006/2007
515.  Pengambilan Khas Sesi 2006/2007
516.  Kemasukan Melalui Saluran Kedua Sesi 2006/2007
517.  Iklan Permohonan Untuk Bercuti Belajar (Staf USM) - 30/09/05
518.  Iklan Peperiksaan Perkhidmatan USM Bulan November 2005
519.  Iklan Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)
520.  HARI BERSAMA PELAJAR
521.  Memo/Iklan Cuti Sabatikal 2005
522.  Memo/Iklan Kenaikan Pangkat
523.  Memo Peperiksaan Perkhidmatan USM Jun 2005
524.  Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Pensyarah Kanan 2005
525.  Borang Permohonan Mengikuti Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan-(PTK)
526.  Keputusan Peperiksaan (keputusan penuh) pelajar PPJJ sem II sidang akademik 04/05
527.  Keputusan Peperiksaan Pelajar IPS(Penuh )sem II sidang akademik 04/05
528.  Keputusan Peperiksaan Pelajar IPTS (Penuh ) sem II sidang akademik 2004/05
529.  Keputusan Peperiksaan (penuh) pelajar penuh masa sem II sidang akademik 04/05
530.  Keputusan Peperiksaan (provisional) pelajar PPJJ sem II sidang akademik 04/05
531.  Kalendar Akademik 2005/2006
532.  keputusan Peperiksaan (Provisional) Semester II Sidang Akademik 2004/2005
533.  Struktur Penggal Sidang Akademik 2005/2006 (Kursus Doktor Pergigian)
534.  Struktur Penggal Sidang Akademik 2005/2006 (Kursus Doktor Perubatan)
535.  keputusan Peperiksaan Pelajar IPTS (Provisional) Semester II Sidang Akademik 2004/2005
536.  Pemberitahuan - Tarikh semak keputusan peperiksaan semester akhir
537.  Memo/Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan - Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor)
538.  Pengambilan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Seni Bina - (Sebelum 31 Mac 2005)
539.  Aktiviti USM - 3 Mac 2005
540.  Pengambilan Pelajar - WARGA EMAS
541.  Pengambilan Pelajar - Kemasukan Melalui Saluran Kedua
542.  Pengambilan Pelajar - Pengambilan Khas
543.  Sudut Komentar - Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS)
544.  Laporan Statistik SMS - Keputusan Peperiksaan
545.  Keputusan Peperiksaan Ijazah Pertama Sem. I Sidang Akademik 2004/05 (Penuh Masa)
546.  Iklan Kenaikan Pangkat Profesor - 2005
547.  Iklan Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Bulan Disember 2004
548.  Keputusan Peperiksaan Ijazah Tinggi Sem. I Sidang Akademik 2004/05 (IPS)
549.  Tarikh Semak Keputusan Peperiksaan Sem. I Sidang Akademik 2004/05
550.  Perkhidmatan Sistem Pesanan Ringkas
551.  Iklan Jawatan - Kenaikan Pangkat (Pentadbiran & Sokongan) 2004
552.  Memo Anugerah Pentadbiran Tahun 2004
553.  Ucapan Pemangku Pendaftar, di In-house Workshop Capaian Data, Keselamatan Maklumat & Tanggungjawab Rekod
554.  Memo Jawatan Kenaikan Pangkat 2004
555.  Memo Anugerah Pentadbiran Tahun 2004
556.  Laporan Penilaian Prestasi 2004 dan Pergerakan Gaji 2005 Bagi Staf USM
557.  Borang LPP & SKT 2004 dan Buku Panduan Sistem LPP 2004.