Laman Jabatan Pendaftar Berhenti Ke bawah Ke atas
     
Menyenaraikan pautan untuk makluman terkini pelajar dan staf:

1.  HEBAHAN PENTING UNTUK PELAJAR RPJJ YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2013/2014 MULAI 2 JUN HINGGA 20 JUN 2014
2.  Hebahan Pendaftar Bil.18/2014 - Invitation To Participate In The Seventh (7th) Knowledge Management International Conference (KIMCe 2014) At One Helang Hotel, Langkawi, Kedah Darul Aman, 12-15 August 2014.
3.  AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS, PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2013/2014
4.  HEBAHAN PENDAFTAR BIL.17 / 2014 – PEMANTAUAN KE ATAS PEGAWAI AWAM YANG MENJALANKAN PERNIAGAAN DALAM TALIAN
5.  Hebahan Pendaftar Bil.15/2014 - Jemputan Untuk Menghadiri Persidangan Antarabangsa "Turkmen Horse And The Art Of World Horse Breeding VI".
6.  Hebahan Pendaftar Bil.14/2014 - Iklan Kekosongan Jawatan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Universiti Malaysia Sabah.
7.  Hebahan Pendaftar Bil.12/2014 - Iklan Pengisian Jawatan Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Di Universiti Malaysia Sarawak
8.  Hebahan Pendaftar Bil.13/2014 - Jemputan Menghadiri Konkesyen Wanita Islam 2014 (KONWANIS 2014)
9.  HEBAHAN PENDAFTAR BIL.9/2014 - IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI) UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
10.  NOTIS PENGELUARAN SEMESTER GRED BAGI PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2013/2014 OLEH PUSAT-PUSAT PENGAJIAN.
11.  NOTIS DAN BORANG PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN BAGI SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2013/2014
12.  HEBAHAN PENDAFTAR BIL.7/2014 - IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PUSTAKAWAN GRED S54 DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
13.  HEBAHAN PENDAFTAR - IKLAN JAWATAN PENDAFTAR, GRED UTAMA C-VU7 DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
14.  PEMBERITAHUAN PELANJUTAN TEMPOH PENGISIAN INSTRUMEN My3S MULAI 13 DISEMBER 2013 HINGGA 20 DISEMBER 2013
15.  PEMBERITAHUAN PELANJUTAN TEMPOH PENGISIAN INSTRUMEN My3S PELAJAR TAHUN PERTAMA, KEMASUKAN SIDANG AKADEMIK 2013/2014,WARGANEGARA MALAYSIA.
16.  HEBAHAN PENDAFTAR – KEKOSONGAN JAWATAN PENYANDANG KURSI TUN ABDUL RAZAK OHIO UNIVERSITY, AMERIKA SYARIKAT
17.  PEMBERITAHUAN DAN PERATURAN PEPERIKSAAN BAGI CALON YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2013/2014 BERMULA 30 DISEMBER 2013 HINGGA 16 JANUARI 2014
18.  HEBAHAN PENDAFTAR - IKLAN JAWATAN PENDAFTAR, GRED UTAMA C-VU7 DI UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
19.  PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENGISIAN INSTRUMEN My3S PELAJAR TAHUN PERTAMA, KEMASUKAN SIDANG AKADEMIK 2013/2014,WARGANEGARA MALAYSIA.
20.  HEBAHAN PENDAFTAR - PELANJUTAN TARIKH TUTUP IKLAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA) DI UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)
21.  PEMBERITAHUAN AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2013/2014 PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA]
22.  HEBAHAN PENDAFTAR– PELAWAAN MENGISI JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UniMAP)
23.  HEBAHAN PENDAFTAR– IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS)
24.  KONVOKESYEN USM KE-48 (19-22 SEPTEMBER 2013)
25.  HEBAHAN PENDAFTAR– JEMPUTAN MENYERTAI BENGKEL TEKNOLOGI PENGHASILAN REKA BENTUK INOVATIF SECARA BERSEPADU 2013 ANJURAN INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN MALAYSIA (FRIM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
26.  HEBAHAN PENDAFTAR - IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA)
27.  HEBAHAN PENDAFTAR– IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PEGAWAI PERGIGIAN GRED U41/U44/U48/U52/U54 DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
28.  PENGELUARAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN [SEMESTER GRED] SEMESTER KEDUA/KSCP, SIDANG AKADEMIK 2012/2013 [IJAZAH PERTAMA - PENUH MASA]
29.  HEBAHAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN SIRI 2/2013
30.  HEBAHAN PENDAFTAR : JEMPUTAN SEBAGAI PESERTA INTERNATIONAL CONFERENCE ON ASEAN WOMEN: "EMPOWERMENT : ISSUES AND CHALLENGERS" (ICAW2013)
31.  IKLAN JAWATAN KENAIKAN PANGKAT 2013 (KUMPULAN PROFESIONAL GRED 41 – GRED 54)
32.  IKLAN JAWATAN KENAIKAN PANGKAT 2013 (KUMPULAN PELAKSANA GRED 1 – GRED 40)
33.  IKLAN JAWATAN KENAIKAN PANGKAT 2013 (KUMPULAN PROFESIONAL GRED 41 – GRED 54)
34.  IKLAN JAWATAN KOSONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG (SKIM L)
35.  HEBAHAN RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN, SEMESTER KEDUA/PEPERIKSAAN AKHIR [RPJJ]/KSCP/SEMESTER KETIGA, SIDANG AKADEMIK 2012/2013
36.  BORANG PERMOHONAN RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN [VERSI BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS]
37.  HEBAHAN UNTUK AKTIVITI CETAKAN SLIP DAN TARIKH KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KSCP, SIDANG AKADEMIK 2012/2013
38.  HEBAHAN UNTUK PELAJAR TAHUN AKHIR RPJJ YANG MENGAMBIL PEPERIKSAAN KSCP, SIDANG AKADEMIK 2012/2013
39.  HEBAHAN PENDAFTAR : PELAWAAN PENGISIAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)
40.  HEBAHAN PENDAFTAR : PELAWAAN PENGISIAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)
41.  IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
42.  PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENGISIAN KAJIAN My3S PELAJAR TAHUN AKHIR, WARGANEGARA MALAYSIA.
43.  Pemberitahuan Perubahan Tempat Peperiksaan bagi Pusat Peperiksaan Kuantan RPJJ pada hari Sabtu, 8 Jun 2013
44.  HEBAHAN/PEMBERITAHUAN UNTUK PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA] DAN IJAZAH TINGGI YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2012/2013 MULAI 10 JUN HINGGA 28 JUN 2013.
45.  Hebahan PENTING untuk calon RPJJ yang akan menduduki Peperiksaan Akhir, Sidang Akademik 2012/2013 mulai 3 Jun hingga 21 Jun 2013.
46.  Pemberitahuan Pusat-pusat Peperiksaan Rancangan Pengajian Jarak Jauh, Peperiksaan Akhir, Sidang Akademik 2012/2013
47.  Pemberitahuan AKTIVITI PNYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS bagi peperiksaan Semester Kedua, Sidang Akademik 2012/2013.
48.  Permohonan ke Program Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Jarak Jauh bagi Sidang Akademik 2013/2014 telah dibuka mulai 5 Disember 2012 hingga 28 Februari 2013
49.  Hari Terbuka USM : Karnival Jom Masuk U
50.  NOTIS PENGELUARAN SEMESTER GRED, SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2012/2013 OLEH PUSAT-PUSAT PENGAJIAN DI KAMPUS INDUK.
51.  Pelepasan Staf Bagi Tujuan Menghadiri Sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2013 Anjuran Pusat Penyelidikan Pembangunan Wanita (KANITA) Peringkat Universiti Sains Malaysia
52.  BORANG PERMOHONAN RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN [VERSI BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS]
53.  NOTIS RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN, SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2012/2013
54.  Kenyataan : Aktiviti Pendaftaran Kursus Semester 2, Sidang Akademik 2012/2013
55.  Iklan : Peperiksaan Perkhidmatan USM Siri 1/2013 (April/Mei 2013)
56.  Iklan : Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) 2013
57.  Iklan Pengisian Jawatan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) Universiti Putra Malaysia (UPM)
58.  Iklan Kekosongan Jawatan Pustakawan Gred S54 Di Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
59.  Perutusan Naib Canselor USM 2013
60.  Informasi : Kemudahan Perubatan & Senarai Panel Klinik
61.  Hari Pelepasan Am Negeri Pulau Pinang Tahun 2013
62.  Kenyataan : Aktiviti Pendaftaran Kursus Semester 2, S/A 2012/2013
63.  Pekeliling : Aktiviti Pendaftaran Kursus Semester 2, S/A 2012/2013
64.  SUKATAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN
65.  Permohonan Cuti Belajar (Pentadbiran) Online
66.  Iklan : Pengumuman Cuti Belajar (Pentadbiran) 2013
67.  AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS BAGI PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2012/2013
68.  Borang Permohonan Pengecualian Yuran Pengajian (Borang PY)
69.  Memo - Permohonan Kebenaran Mengikuti Belajar Secara Sambilan & Permohonan Pengecualian Yuran Pengajian
70.  Borang Permohonan Kebenaran Mengikuti Belajar Secara Sambilan (Borang BS)
71.  Kejohanan “USM Mountain Bike Challenge” 2012
72.  Kepentingan Melindungi Maklumat Rahsia Dan Terperingkat Kerajaan
73.  Memo & Iklan Cuti Sabatikal 2013
74.  Borang Permohonan Cuti Sabatikal 2013
75.  Pelancaran Program Outreach Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) Untuk Graduan dan Sesi Penerangan Insentif Potongan Cukai Berganda Kepada Syarikat Yang Menyertai SL1M Peringkat Zon Utara
76.  Surat Edaran Bendahari Bilangan 5 Tahun 2012 – Tatacara Kehilangan dan Hapuskira
77.  PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN OLEH PELAJAR IJAZAH TINGGI & IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA & RPJJ] BAGI PEPERIKSAAN KSCP, SIDANG AKADEMIK 2011/2012
78.  BORANG PERMOHONAN RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN [VERSI BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS]
79.  Iklan & Borang Permohonan Jawatan Paramedik - Jururawat Pergigian (Tarikh Tutup : 12 Jun 2012)
80.  IKLAN JAWATAN KOSONG - Pegawai Farmasi Gred U41,U44,U48,U52,U54
81.  Makluman Persaraan Pilihan Oleh Pemangku Pendaftar
82.  Pemberian Anjakan Gaji
83.  Edaran Laporan Berkala Forum Kandungan Komunikasi Dan Multimedia Malaysia (Forum Kandungan)
84.  PEMBERITAHUAN PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN OLEH PELAJAR IJAZAH PERTAMA & IJAZAH TINGGI BAGI PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2011/2012
85.  BORANG PENCALONAN ANUGERAH PENTADBIR CEMERLANG TAHUN 2011
86.  MEMO : Anugerah Pentadbir Cemerlang Tahun 2011
87.  PEMBERITAHUAN PERUBAHAN PUSAT PEPERIKSAAN DAN SENARAI PUSAT-PUSAT PEPERIKSAAN RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH BAGI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2011/2012
88.  PEMBERITAHUAN PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN OLEH PELAJAR RPJJ BAGI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2011/2012
89.  PERATURAN PEPERIKSAAN DAN PEMBERITAHUAN KEPADA PELAJAR RPJJ YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2011/2012
90.  Pelaksanaan Program Kad Hijau Oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) - AKTA CIDB 1994 (AKTA 520)
91.  PEMBERITAHUAN AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2011/2012 PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA]
92.  Penzahiran BUKU 2012
93.  Call for Participation in the International Conference on Media & Communication 2012 (i-COME12)
94.  Had Permohonan Kelayakan Cuti Rehat
95.  PEMBERITAHUAN PENGELUARAN SEMESTER GRED, PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2011/2012 OLEH PUSAT-PUSAT PENGAJIAN DI KAMPUS INDUK.
96.  NOTIS RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN, SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2011/2012
97.  BORANG PERMOHONAN RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN [VERSI BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS]
98.  Permohonan Geran Universiti Penyelidikan (RU) 2012
99.  Borang Permohonan - Pelatih Paramedik(Pembantu Pembedahan Pergigian U17)
100.  Iklan Pelatih Paramedik(Pembantu Pembedahan Pergigian U17)
101.  HEBAHAN/PEMBERITAHUAN UNTUK PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA] IJAZAH TINGGI DAN IPTS YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2011/2012 MULAI 3 JANUARI HINGGA 20 JANUARI 2012.
102.  [MEMO] Pengumuman Cuti Belajar Staf Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Pentadbiran) Dan Staf Kumpulan Sokongan Tahun 2012
103.  [BORANG] Pengumuman Cuti Belajar Staf Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Pentadbiran) Dan Staf Kumpulan Sokongan Tahun 2012
104.  AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS BAGI PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2011/2012
105.  KPTM - ANUGERAH HAK ASASI MANUSIA 2011
106.  Penguatkuasaan Peraturan Pemakaian Pakaian Seragam
107.  Persidangan ”Asia Pacific Conference on Educational Management and Leadership (APCEMaL 2011)” UPSI
108.  Perisytiharan Harta Di USM
109.  Jemputan Ke Seminar Kebangsaan "Seminar Perundangan Islam Dalam Masyarakat Kontemporari (ISLAC) 2011" UniSZA
110.  MEMO - PERMOHONAN CUTI SABATIKAL BAGI TAHUN 2012
111.  BORANG PERMOHONAN - CUTI SABATIKAL BAGI TAHUN 2012
112.  PROGRAM DIALOG MAJLIS PROFESOR NEGARA (MPN) BERSAMA PARA PROFESOR ZON UTARA
113.  PENGELUARAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA & KSCP, SIDANG AKADEMIK 2010/2011 DI PUSAT PENGAJIAN.
114.  MAJLIS BERBUKA PUASA ANJURAN PEJABAT PENDAFTAR DAN JABATAN BENDAHARI: Sabtu, 13 Ogos 2011 bersamaan dengan 13 Ramadhan 1432H, Pusat Islam USM
115.  Pecahan Sidang Konvokesyen Ke-44
116.  PERINGATAN JABATAN BENDAHARI BERKENAAN PEMBAYARAN TUNTUTAN LEBIH MASA APRIL 2011
117.  PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KURSUS SEMASA CUTI PANJANG, SIDANG AKADEMIK 2010/2011 UNTUK PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA/RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH/PROGRAM USAHA SAMA AKADEMIK].
118.  NOTIS RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN, SEMESTER KEDUA/PEPERIKSAAN AKHIR [RPJJ]/KSCP/SEMESTER KETIGA, SIDANG AKADEMIK 2010/2011
119.  AKTIVITI PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN OLEH PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA & RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH] DAN IJAZAH TINGGI, PEPERIKSAAN KURSUS SEMASA CUTI PANJANG/SEMESTER 3, SIDANG AKADEMIK 2010/2011
120.  Pengumuman Awal Rancangan Orientasi Pelajar Baru dan Kursus Intensif Rancangan Pengajian Jarak Jauh Sidang Akademik 2011/2012
121.  Meningkatkan Tahap Disiplin Staf Universiti
122.  Seminar ”Education’s Journey to World-Class Excellence”
123.  Syarahan Penyelidikan Pusat Islam "Ke Arah Transformasi Peradaban Intelektual"
124.  JEMPUTAN MENYERTAI PERSIDANGAN “THE TENTH MALAYSIA PLAN: TRANSFORMATION TOWARDS A HIGH INCOME ADVANCED ECONOMY”
125.  Program Sentuhan Qalbu: INSANIVERSITI Makmurkan Nilai Kemanusiaan Dalam Universiti
126.  Jemputan Menyertai '7th Kelantan Health Conference 2011'
127.  IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PEGAWAI BELIA DAN SUKAN (GRED S48) UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)
128.  Tawaran Biasiswa Hadiah Latihan Persekutuan Di Peringkat Sarjana & PhD Bagi Kakitangan Bukan Akademik IPTA Tahun 2012
129.  Konvokesyen USM Ke-43
130.  HEBAHAN/PEMBERITAHUAN UNTUK PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA] DAN IJAZAH TINGGI YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2010/2011 MULAI 18 APRIL HINGGA 6 MEI 2011.
131.  Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Sains Malaysia Siri 1/2011 (Jun / Julai 2011) dan KPLS 2011
132.  HEBAHAN/PEMBERITAHUAN UNTUK PELAJAR RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2010/2011
133.  PEMBERITAHUAN PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN OLEH PELAJAR RPJJ BAGI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2010/2011
134.  PEMBERITAHUAN PERUBAHAN PUSAT PEPERIKSAAN DAN SENARAI PUSAT-PUSAT PEPERIKSAAN RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH BAGI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2010/2011
135.  Taklimat Talent Management dan Pelaksanaan Human Capital Management System (HCMS)
136.  PEMBERITAHUAN AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2010/2011 PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA]
137.  Pertukaran Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi. Kementerian Pengajian Tinggi
138.  PEMBERITAHUAN RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2010/2011
139.  PENGELUARAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN [SEMESTER GRED] SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2010/2011 [IJAZAH PERTAMA]
140.  Laporan Penilaian Prestasi (LPP) 2010
141.  Sasaran Kerja Tahunan (SKT) 2010
142.  HARI KELEPASAN AM TAMBAHAN PADA 31 DISEMBER 2010 (JUMAAT)
143.  Pengumuman Cuti Belajar Staf Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Pentadbiran) & Staf Kumpulan Sokongan Tahun 2011
144.  Hebahan Tarikh Semakan Keputusan Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2010/2011
145.  MEMO - ANUGERAH PENTADBIR CEMERLANG TAHUN 2010
146.  GARIS PANDUAN - ANUGERAH PENTADBIR CEMERLANG TAHUN 2010
147.  BORANG PERMOHONAN - ANUGERAH PENTADBIR CEMERLANG TAHUN 2010
148.  Permohonan Pelepasan Waktu Bertugas Untuk Pegawai Tadbir USM
149.  JEMPUTAN MENYERTAI PERSIDANGAN ANTARABANGSA CAAWS 2010
150.  Makluman Persaraan Pendaftar
151.  Pelepasan Waktu Bertugas (Separuh Hari) Sempena Hari Raya Haji
152.  Hari Pelepasan Am Negeri Pulau Pinang Tahun 2011
153.  Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan bagi Pembantu Hal Ehwal Islam S17
154.  Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan bagi Staf Sokongan yang Setaraf dengan Kumpulan C
155.  Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan bagi Staf Sokongan yang Setaraf dengan Kumpulan D
156.  Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan bagi Pelukis Pelan J17
157.  SENARAI KAJIAN UNIVERSITI MENGENAI NEGERI TERENGGANU
158.  PINDAAN TARIKH PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN OLEH PELAJAR, SEMESTER PERTAMA SIDANG AKADEMIK 2010/2011
159.  HEBAHAN/PEMBERITAHUAN UNTUK SEMUA PELAJAR YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2010/2011 MULAI 8 NOVEMBER HINGGA 26 NOVEMBER 2010.
160.  IPHONE 4 offer 101010
161.  Iphone 4 untuk staf usm
162.  IPHONE 4 - Tawaran
163.  Borang Permohonan Penilaian Aras IV (MyCPD)
164.  Pengumuman Permohonan Cuti Sabatikal Bagi Tahun 2011
165.  Surat hebahan JPAM - Panduan Kecemasan & Pengurusan Bencana
166.  PANDUAN KECEMASAN & PENGURUSAN BENCANA DARI JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA
167.  KAJIAN SKALA KEMAHIRAN INSANIAH MALAYSIA [My3S] bagi semua pelajar Tahun Pertama, Kemasukan Sidang Akademik 2010/2011, warganegara Malaysia sahaja Kampus Induk, Kampus Kejuruteraan dan Kampus Kesihatan
168.  PENGUMUMAN PERMOHONAN CUTI SABATIKAL BAGI TAHUN 2011
169.  AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS BAGI PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2010/2011
170.  PENGUMUMAN PERMOHONAN CUTI SABATIKAL BAGI TAHUN 2011: LAMPIRAN A-2011
171.  BORANG PERMOHONAN CUTI SABATIKAL CS1/07
172.  Jemputan Menyertai Seminar 'Obesity and Sustainable Nutrition Seminar 2010' Pada 12 - 13 Oktober 2010 di Hotel Bayview Beach Resort, Pulau Pinang.
173.  Waktu Kerja Berperingkat/Anjal Pada Bulan Ramadhan
174.  PENGELUARAN SEMESTER GRED, SEMESTER KEDUA/KSCP, SIDANG AKADEMIK 2009/2010
175.  Makluman Pertukaran Nama Universiti Darul Iman Malaysia (UDM) Kepada Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
176.  Pelantikan Naib Canselor Baru Universiti Utara Malaysia (UUM)
177.  Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010 di Universiti Sains Malaysia
178.  Iklan Kekosongan Jawatan Pegawai Kewangan/Timbalan Bendahari Kanan Gred W52 Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
179.  Iklan Kekosongan Jawatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
180.  Jemputan Menghadiri Diskusi Ilmu Anjuran Sekretariat Falsafah dan Sains Islam (SEFSI), Pusat Islam USM.
181.  Iklan Jawatan Kosong Di Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)
182.  Iklan Jawatan Kosong Di Majlis Perbandaran Dungun
183.  Iklan Pengambilan Pegawai Kerajaan Untuk Berkhidmat Di Pejabat Promosi Pendidikan TInggi (MEPC) Beijing, Republik Rakyat China, KPT
184.  PERATURAN RAYUAN PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SIDANG AKADEMIK 2009/2010
185.  Pekeliling Perkhidmatan Bil. 21 Tahun 2009 Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan
186.  Bengkel Anjuran UTLC, UUM, Bagi Bulan Jun 2010
187.  HEBAHAN PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN KURSUS SEMASA CUTI PANJANG/SEMESTER KETIGA, SIDANG AKADEMIK 2009/2010 BAGI PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA/RPJJ] DAN IJAZAH TINGGI
188.  Kursus Pengurusan Berkualiti Ubat-Ubatan Pelanggan & Kursus Pengurusan Stress Anjuran Unit Latihan, Pejabat Pengarah Kampus, Kampus Kesihatan USM
189.  Jemputan Ke Program Anjuran Kolej Perniagaan, Universiti Utara Malaysia (UUM)
190.  Jadual Waktu Peperiksaan KPSL Jun 2010
191.  Jadual Waktu Peperiksaan Perkhidmatan Siri 1/2010
192.  NOTIS PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA/AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2009/2010
193.  KPI/KIP Universiti Sains Malaysia 2010
194.  Makluman Mengenai Ujian Saringan PERMATApintar UKM1
195.  Iklan Pengisian Jawatan Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat) Universiti Putra Malaysia (UPM)
196.  Promosi Produk Penjara
197.  Garis Panduan Pengendalian Surat Sokongan Daripada Pemimpin Kerajaan, Individu Berpengaruh Atau Mana-mana Orang Mengenai Sesuatu Urusan Kerajaan
198.  Pembukaan Kaunter Biro Pengaduan Awam (BPA) Di Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP)
199.  Pelantikan Presiden Baru Kolej Universiti Sains Perubatan Cyberjaya
200.  Bengkel 'Research Methodology in Medical Sciences' Anjuran Persatuan Penyelidikan Klinikal Pulau Pinang Dengan Pusat Penyelidikan Klinikal, Hospital Pulau Pinang
201.  Konvokesyen USM Ke-41 pada 20 Mac 2010
202.  Perlantikan Baru Panel Klinik Perubatan USM
203.  Pertandingan Animasi Negeri Johor 2010 (J-AniMax10) Sempena Minggu Sains Teknologi Dan ICT JOHOR (MISTI JOHOR 2010)
204.  Keahlian Badan Pegawai Pentadbiran Dan Ikhtisas USM - Terbuka Kepada Semua Pegawai Pentadbiran (Skim N,F,J,B,S dan sebagainya)
205.  Pemberitahuan Alamat Dan Logo Rasmi Universiti Malaysia Pahang (UMP)
206.  HEBAHAN/PEMBERITAHUAN UNTUK PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA] DAN IJAZAH TINGGI YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2009/2010 MULAI 19 APRIL HINGGA 7 MEI 2010.
207.  Tawaran Biasiswa Hadiah Latihan Persekutuan Di Peringkat Sarjana & PhD Bagi Kakitangan Bukan Akademik IPTA Tahun 2011
208.  USM Dalam Akhbar
209.  Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Sains Malaysia Siri 1/2010 (Jun 2010) dan KPLS 2010
210.  Borang Bayaran Insentif Tugas Kewangan
211.  Borang Elaun Penanggungan Kerja
212.  HEBAHAN/PEMBERITAHUAN UNTUK PELAJAR RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2009/2010
213.  KAJIAN INSTRUMEN My3S [MALAYSIAN SOFT SKILLS SCALE SURVEY]
214.  AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS, PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2009/2010 PELAJAR IJAZAH PERTAMA
215.  Jadual Waktu Peperiksaan Akhir [Muktamad] - RPJJ S.A. 2009/2010
216.  Tawaran Biasiswa Penyelidikan Gunaan Pasca Siswazah Bagi Pegawai Dalam Perkhidmatan (LDP) Program Pembangunan Modal Insan MOSTI Bil 1/2010
217.  Perutusan NC - Slide Power Point (Format PDF)
218.  Perutusan NC (Format MP3)
219.  Semakan Tarikh MunsyI bagi Saluran Alternatif Sidang Akademik 2010/11
220.  Konvensyen Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) Peringkat IPTA Kali Ke-6
221.  PENYEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2009/2010
222.  PENGELUARAN SEMESTER GRED, SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2009/2010
223.  Borang Pencalonan Anugerah Pentadbir Cemerlang 2009
224.  Garis Panduan Anugerah Pentadbir Cemerlang 2009
225.  Memo Anugerah Pentadbir Cemerlang 2009
226.  Pelantikan Sebagai Naib Canselor Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
227.  Jemputan Penyertaan dan Pembentangan Kertas Kerja: ”Persidangan Antarabangsa Pengurusan Pengetahuan (KMICe 2010)” Anjuran UUM College of Arts & Sciences
228.  Memastikan Kelestarian Hari Esok - Tanggungjawab Semua
229.  PELEPASAN WAKTU KERJA BAGI MENGHADIRI MAJLIS SAMBUTAN MAAL HIJRAH 1431 PADA 22 DISEMBER 2009
230.  Pusat Penyelidikan Arkeologi Global (PPAG) - Pemangku Pengarah
231.  PEMBERITAHUAN KEPADA SEMUA PELAJAR RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH, USM YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2009/2010.
232.  PENGUMUMAN CUTI BELAJAR (PENTADBIRAN) 2010
233.  Pengemaskinian Dokumen KPI Jabatan - Rujukan & Perhatian Semua
234.  PENGUMPULAN CUTI REHAT (PCR) KE TAHUN 2010 DAN/ATAU PCR KE AWARD WANG TUNAI TAHUN 2009
235.  PENUTUPAN AKAUN 2009
236.  BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI (LPP) Bagi Tahun 2009
237.  PERMOHONAN KEMASUKAN KE PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH SIDANG AKADEMIK 2010/2011
238.  Jadual Waktu Peperiksaan Muktamad PM/IPTS - Sem I, S.A. 2009/2010
239.  IKLAN JAWATAN KENAIKAN PANGKAT [PROFESOR & PROFESOR MADYA 2009]
240.  Senarai Kertas Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Sains Malaysia, Siri II/2009 - Nov/Dis 2009
241.  Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Sains Malaysia, Siri II/2009 - Nov/Dis 2009
242.  Jemputan Persidangan Antarabangsa "The 2nd International Conference on Arab-Malaysia Islamic Global Business and Entreprenurship 2010" Pada 20-24 Mac 2010 Di Jordan & Syria
243.  Pelantikan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) Universiti Malaysia Sabah (UMS)
244.  Notis Perubahan Nama Organisasi: SMIDEC kepada SME Corp. Malaysia
245.  Notis Pemberitahuan Pertukaran No. Telefon Jabatan Insolvensi Negeri PP
246.  TARIKH PENGUMUMAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN BAGI PELAJAR IJAZAH SARJANA MUDA, PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2009/2010.
247.  AKTIVITI PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN OLEH PELAJAR, PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2009/2010
248.  Hari Kelepasan Am Negeri Pulau Pinang Tahun 2010
249.  Program Balikampus Alumni 2009 USM
250.  Taklimat Maklumbalas Pembentangan KPI Staf Bukan Akademik - 07102009 - Dewan Budaya (Slaid Penceramah, Format & Senarai Nama Kumpulan)
251.  Program 2 Jam Tanpa Kenderaan Bermotor Di Kampus Induk USM
252.  Pengurusan Keselamatan dan Penjadualan Cuti Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Sempena Cuti Hari Raya Aidilfitri
253.  Pelantikan Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
254.  Pelantikan Timbalan-Timbalan Rektor Yang Baru Di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) - (P&I dan HEP)
255.  Pelantikan Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Universiti Utara Malaysia [UUM]
256.  Pelawaan Pengisian Jawatan Secara Pinjaman Di Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA)
257.  AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS, PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA, SIDANG AKADEMIK 2009/2010
258.  PENGUMUMAN PERMOHONAN CUTI SABATIKAL BAGI TAHUN 2010
259.  Bengkel KPI & KIP Staf Pengurusan & Profesional [Bukan Akademik] - Hotel Royal Pulau Pinang - 19-21 Ogos 2009 - SLAID PENCERAMAH
260.  Bengkel KPI & KIP Staf Pengurusan & Profesional [Bukan Akademik] - Hotel Royal Pulau Pinang - 19-21 Ogos 2009 - SLAID PEMBENTANG
261.  Pelantikan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
262.  Pengumpulan Data Alumni Universiti Teknologi MARA (UiTM)
263.  PELEPASAN WAKTU BERTUGAS UNTUK PILIHAN RAYA KECIL 25 OGOS 2009
264.  WAKTU KERJA BERPERINGKAT/ANJAL PADA BULAN RAMADHAN
265.  PENGELUARAN SEMESTER GRED SEMESTER KEDUA/KSCP, SIDANG AKADEMIK 2008/2009
266.  HEBAHAN TERKINI : Iklan Jawatan Kenaikan Pangkat Kumpulan Pengurusan & Profesional Dan Sokongan 2009
267.  KUTIPAN DOKUMEN PERJANJIAN PTPTN (KELOMPOK 1) SESI 2009/2010
268.  KAUNTER BANK ISLAM BAGI PELAJAR KELOMPOK 2 (MEMBUKA AKAUN MELALUI BANTUAN PPSL)
269.  Pekeliling Mengenai Lawatan Rasmi Ke Luar Negara Oleh Naib Canselor/Timbalan Naib Canselor/Dekan/Pengarah
270.  Iklan Kekosongan Jawatan Di Universiti Malaysia Perlis Secara Peminjaman
271.  Keputusan Peperiksaan Penuh KSCP Semester Kedua/Akhir Sidang Akademik 2008/2009
272.  Iklan Perjawatan USM 2009 (eRecruit)
273.  Temuduga Terbuka Jawatan Akademik Di UUM
274.  BORANG PERMOHONAN MENGGUNAKAN CUTI BERSALIN LEBIH AWAL DARI TARIKH DIJANGKA BERSALIN
275.  KADAR CUTI REHAT TAHUNAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM LANTIKAN TETAP, SEMENTARA & KONTRAK MULAI 01 JANUARI 2009
276.  Keputusan Peperiksaan Penuh Bagi Pelajar Penuh Masa, Jarak Jauh (PJJ) & IPTS Semester Kedua/Akhir Sidang Akademik 2008/2009
277.  Pemberitahuan Penubuhan Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
278.  AKTIVITI PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN KSCP, SIDANG AKADEMIK 2008/2009
279.  "Walk-In Interview" Di Kementerian Luar Negeri
280.  Keputusan Peperiksaan Provosional Bagi Pelajar Penuh Masa & IPTS Semester Kedua/Akhir Sidang Akademik 2008/2009
281.  Keputusan Peperiksaan Provosional Rancangan Jarak Jauh (PJJ) Semester Kedua/Akhir Sidang Akademik 2008/2009
282.  Pengumuman Tarikh Keputusan Peperiksaan Provosional & Penuh Bagi Semester Kedua Sidang Akademik 2008/2009
283.  Aktiviti Pendaftaran Kursus KSCP, S.A. 2008/09
284.  Pengumuman Cuti Belajar Staf Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (Pentadbiran) Dan Staf Kumpulan Sokongan Tahun 2009 (Sesi II)
285.  Informasi Konvokesyen USM Ke-39 pada 25 Mac 2009
286.  Semakan Status Permohonan Program Pengajian Jarak Jauh Sidang Akademik 2009/2010
287.  Jadual Waktu Peperiksaan Akhir (RPJJ) S.A. 2008/2009
288.  HEBAHAN PENTING UNTUK PELAJAR IJAZAH PERTAMA [PENUH MASA] DAN IJAZAH TINGGI YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2008/2009 MULAI 13 APRIL HINGGA 30 APRIL 2009
289.  SURAT EDARAN BENDAHARI BIL 3/2009
290.  Lampiran SURAT EDARAN BENDAHARI BIL 3/2009 (HOTEL RATES 2009 - THE KRYSTAL SUITES)
291.  Tawaran Hadiah Latihan Persekutuan Di bawah Skim Biasiswa Penyelidikan Gunaan Pasca Siswazah Bagi Pegawai Dalam Perkhidmatan (LDP) Program Pembangunan Modal Insan MOSTI 1/2009
292.  Permohonan Jawatan Baru Di bawah Anggaran Belanja Mengurus (ABM8) Tahun 2010
293.  NOTIS : MAKLUMAT PUSAT PEPERIKSAAN AKHIR JARAK JAUH
294.  Permohonan Diploma Kejururawatan Sidang Akademik 2009/2010
295.  Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Pensyarah Kanan 2009
296.  HEBAHAN PENTING UNTUK SEMUA PELAJAR RPJJ YANG AKAN MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2008/2009 MULAI 6 APRIL HINGGA 23 APRIL 2009.
297.  AKTIVITI PENYEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER KEDUA, SIDANG AKADEMIK 2008/2009
298.  Kalendar Akademik 2009/10
299.  [Hebahan] Pengeluaran Semester Gred Pelajar Ijazah Pertama Sidang Akademik 2008/2009
300.  TAKLIMAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 19 TAHUN 2008- TAWARAN OPSYEN SEMULA KEPADA ANGGOTA YANG TELAH MEMILIH SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA
301.  [Pemberitahuan] KAJIAN RINTIS MALAYSIAN UNIVERSITY INVENTORY [MUnsyI]
302.  Habahan Ke-3, Eksesais Peningkatan Gred Dan Kenaikan Pangkat Tahun 2008
303.  Permohonan Pertukaran Rancangan Pengajian
304.  Keputusan Peperiksaan Penuh Pelajar Ijazah Pertama Semester I Sidang Akademik 2008/2009
305.  Hebahan Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Profesor & Profesor Madya 2008..
306.  Pengumuman Tarikh Keputusan Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2008/2009 - Announcement of First Semester Examinations Results Academic Session 2008/2009
307.  PENGUMPULAN CUTI REHAT KE TAHUN 2009 DAN PENGUMPULAN CUTI REHAT KE AWARD WANG TUNAI TAHUN 2008
308.  MS ISO 9001:2000 HARI BERSAMA PELANGGAN BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA]
309.  MEMO & BORANG PENCALONAN ANUGERAH PENTADBIR CEMERLANG TAHUN 2008 - Tarikh Tutup 21 Nov 2008
310.  Iklan Jawatan Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip) Gred N11 Kementerian Luar Negeri
311.  PENGUMUMAN CUTI BELAJAR STAF KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (PENTADBIRAN) DAN STAF KUMPULAN SOKONGAN TAHUN 2009
312.  Senarai Calon Temu Duga Pada 14 November 2008
313.  Senarai Calon Temu Duga Pada 12 November 2008
314.  Senarai Calon Temu Duga Pada 10 November 2008
315.  Senarai Calon Temu Duga Pada 5 November 2008
316.  Senarai Calon Temu Duga Pada 4 November 2008
317.  Hebahan Program Ibadat Qurban Dan Aqiqah Masjid Negeri Pulau Pinang Tahun 1429H/2008M
318.  BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI (LPP) BAGI TAHUN 2008 - (Format Baru)
319.  Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Bagi Tahun 2008
320.  Hari Pelepasan Am Tahun 2009 Bagi Negeri Pulau Pinang
321.  Iklan Jawatan Kosong Di Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)
322.  IKLAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA SIRI 2/2008 ( BULAN DISEMBER 2008) - Tarikh Tutup : 7/11/2008
323.  Jadual Temu Duga Jawatankuasa Kenaikan Pangkat :: Pengurusan Tertinggi, Bukan Akademik (Pentadbiran & Guru Bahasa) Dan Sokongan Tahun 2008ver3
324.  Senarai Calon Temu Duga Pada 28 Oktober 2008
325.  Senarai Calon Temu Duga Pada 29 Oktober 2008
326.  KEPUTUSAN MPU UNTUK PELAJAR/DECISION OF THE UEC FOR STUDENTS
327.  KETIDAKHADIRAN DALAM PEPERIKSAAN SEMESTER 1, 2008/2009 - ABSENCE FROM EXAMINATION, 1ST SEMESTER, 2008/2009
328.  TELEFON BIMBIT SEMASA PEPERIKSAAN SEMESTER 1, 2008/2009 - USE OF HAND PHONES DURING 1ST SEMESTER EXAM, 2008/2009
329.  BANGUNAN PEPERIKSAAN 2008/2009
330.  SENARAI SEMAK (PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK 2008)
331.  Jadual Waktu Peperiksaan Muktamad (Hijau) - PM/IPTS Sem 1, S.A. 2008/2009
332.  Permohonan Program Pengajian Jarak Jauh Sidang Akademik 2009/2010
333.  Senarai Calon Temu Duga Pada 17 Oktober 2008
334.  Senarai Calon Temu Duga Pada 16 Oktober 2008
335.  AKTIVITI PERCETAKAN SLIP PEPERIKSAAN OLEH PELAJAR Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2008/2009
336.  PRINTING OF EXAMINATION SLIPS BY STUDENTS First Semester Examinations Academic Session 2008/2009
337.  Borang Permohonan CUTI HAJI Bagi PTJ Nyah Pusat
338.  Borang Permohonan CUTI HAJI Bagi PTJ Tidak Nyah Pusat
339.  Senarai Temu Duga Pada 9 Oktober 2008
340.  BORANG LAPORAN PENILAIAN PRESTASI (LPP) BAGI TAHUN 2008 - (Format Baru)
341.  Senarai Calon Temu Duga Iklan Jawatan Kenaikan Pangkat 2008ver.2
342.  Pengumuman Waktu Bekerja Pada 30 September 2008 Sempena Sambutan Hari Raya Aidilfitri
343.  BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA GAJI/SEPARUH GAJI, TANPA REKOD & PENYELIDIKAN
344.  Hebahan Ke-2 Eksesais Peningkatan Gred Dan Kenaikan Pangkat Tahun 2008
345.  Hebahan Iklan Ke-2 Kenaikan Pangkat Jawatan Pentadbiran dan Guru Bahasa
346.  Iklan Cuti Sabatikal Bagi Tahun 2009
347.  Tawaran Hadiah Latihan Persekutuan Di Bawah Skim Biasiswa Penyelidikan Gunaan Pasca Siswazah Bagi Pegawai Dalam Perkhidmatan (LDP) Program Pembangunan Modal Insan Mosti 2/2008
348.  Muat Turun Slide Pembentangan SPA@IPT Yang Berlangsung Pada 22-24 Ogos 2008
349.  Seminar Pengurusan Akademik IPT (SPA@IPT)
350.  [Makluman] Pekeliling Mengenai Staf Yang Belajar Secara Sambilan
351.  Kadar Diskaun Rumah Tetamu
352.  Keputusan Peperiksaan Penuh KSCP Semester Kedua/Akhir Sidang Akademik 2007/2008
353.  [Hebahan] Jemputan Pertimbangan Ke Jawatan Pensyarah Kanan 2008
354.  Jemputan Pensyarah Kanan 2008
355.  Jadual Waktu Peperiksaan KPSL USM Bulan Julai 2008
356.  Jadual Waktu Peperiksaan Perkhidmatan USM Bulan Julai 2008
357.  Keputusan Peperiksaan Penuh Rancangan Jarak Jauh (PJJ) Semester Kedua/Akhir Sidang Akademik 2007/2008
358.  Hebahan Jadual Temu Duga Kenaikan Pangkat Jawatan Pentadbiran Dan Guru Bahasa
359.  Hebahan : Peningkatan Gred dan Kenaikan Pangkat Jawatan Profesor dan Pensyarah
360.  Keputusan Peperiksaan Penuh Masa Ijazah Pertama Semester II Sidang Akademik 2007/2008 (termasuk pelajar IPTS)
361.  PENGAMBILAN KHAS - PROGRAM PENGAJIAN WARGA BUDAYA DAN PROGRAM PENGAJIAN WARGA SUKAN SIDANG AKADEMIK 2008/2009 (Tarikh Tutup 8 Jun 2008)
362.  Keputusan Provisional Penuh Masa Ijazah Pertama Semester II Sidang Akademik 2007/2008
363.  Keputusan Peperiksaan Provisional Rancangan Jarak Jauh (PJJ) Semester Kedua/Akhir Sidang Akademik 2007/2008
364.  MAKLUMAT PANEL KLINIK & FARMASI UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (1 Januari 2008 - 31 Disember 2009)
365.  USM Alumni Magazine - The Leader (March 2008 Volume 3. No. 1)
366.  Alumni Conference for Excellence 2008 (ACE '08)
367.  [Memo] Peperiksaan Khas Memasuki Skim Pembantu Teknik Gred J29 (KPSL) Anjuran Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR) - Tarikh Tutup 15 Mei 2008
368.  [Memo] Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Sains Malaysia Bulan Jun 2008 - Tarikh Tutup 24 April 2008
369.  PERHATIAN : Ralat Borang USM PK2 2008 - Kemaskini 1 April 2008
370.  PERHATIAN : Muat Turun Borang USM PK2 2008 Terbaru - Kemaskini 1 April 2008
371.  Iklan : PERMOHONAN UNTUK CUTI BELAJAR STAF KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (PENTADBIRAN) DAN STAF KUMPULAN SOKONGAN TAHUN 2008 (SESI 2)
372.  Pemberitahuan Tarikh Keputusan Peperiksaan Semester Kedua/Akhir Sidang Akademik 2007/2008
373.  Dokumentasi Transformasi Modal Insan - Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
374.  [PENGUMUMAN] Iklan Jawatan Kenaikan Pangkat 2008
375.  Jadual Waktu Peperiksaan Muktamad [hijau] - Program Usahasama Akademik Sem II, S.A. 2007/2008
376.  Jadual Waktu Peperiksaan Muktamad [hijau] - Penuh Masa Sem. II, S.A 2007/2008
377.  [Memo] Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) - Tarikh Tutup 22 April 2008
378.  Pengeluaran Slip Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2007/2008
379.  Permohonan Kemasukan ke Program Diploma Kejururawatan Sidang Akademik 2008/2009
380.  [ Pemberitahuan ] RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH, PUSAT-PUSAT PEPERIKSAAN AKHIR, SIDANG AKADEMIK 2007/2008
381.  Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Rancangan Pengajian Jarak Jauh Sidang Akademik 2007/2008
382.  PENYEMAKAN : PENDAFTARAN KURSUS Semester Kedua Sidang Akademik 2007/2008
383.  Kalendar Akademik 2008/09
384.  Kalendar Akademik 2008/09 - Kursus Perubatan
385.  Senarai Nama Graduan Yang Layak Konvokesyen Pada 22 Mac 2008
386.  Permohonan Kemasukan ke IPTA Program Pengajian lepasan STPM/Setaraf (Kategori STPM 2007) Sesi Akademik 2008/2009
387.  PERMOHONAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH SARJANA MUDA SENI BINA SIDANG AKADEMIK 2008/2009
388.  [HEBAHAN] Program Pendidikan KPT Bersama Rakyat 2008 - Kementerian Pengajian Tinggi
389.  Siaran Akhbar dan Pekeliling - Pemakaian Pakaian Batik Malaysia Oleh Pegawai Awam Pada Hari Khamis
390.  [Makluman] Borang Permohonan Pinjaman Perumahan Secara Atas Talian
391.  Pas Kebenaran Memasuki Asrama Untuk Kontraktor/Vendor
392.  Pengeluaran Semester Gred [Semester Pertama] Sidang Akademik 2007/2008 pada 9 Januari 2008
393.  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH SIDANG AKADEMIK 2008/2009
394.  Iklan PENGAMBILAN CALON PERINGKAT IJAZAH PERTAMA PENUH MASA SIDANG AKADEMIK 2008/2009 (Saluran Kemasukan Kedua, Pengambilan Khas dan Warga Emas)
395.  PERMOHOHAN MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN IJAZAH PERTAMA BAGI CALON LEPASAN STPM/SETARAF (KATEGORI DIPLOMA/SETARAF) SIDANG AKADEMIK 2008/2009
396.  Penetapan Gred Jawatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaa) Yang Menjalankan Tugas Pembantu Khas
397.  Semak Keputusan Peperiksaan Penuh Ijazah Tinggi (IPS) Sidang Akademik 2007/2008
398.  Semak Keputusan Peperiksaan Ijazah Pertama Penuh Masa Sidang Akademik 2007/2008
399.  Permohon Pertukaran Rancangan Pengajian Sidang Akademik 2008/2009
400.  [ Makluman ] Perpindahan Bahagian Pinjaman Perumahan
401.  Keputusan Temuduga bagi jawatan Kump. Pengurusan & Profesional (Pentadbiran & Guru Bahasa) yang telah diadakan pada 6 & 9 November 2007 dan Kump. Sokongan pada 9, 13 & 27 November 2007
402.  Senarai Pekeliling Perkhidmatan / Surat Pekeliling Perkhidmatan TERBARU!! – keluaran JPA
403.  Borang JPA.BP.SPPP.B06 - Perakuan Pemberian Taraf Berpencen (Bagi Badan-badan Berkanun dan Kuasa Tempatan)
404.  Memo Lanjutan Tarikh Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas, C (VK7) - Professor Tahun 2007
405.  Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas, C (VK7) - Professor Tahun 2007 [ Tarikh Tutup : 10 Disember 2007 ]
406.  Perbekalan Cuti Universiti
407.  Garis Panduan "Tawaran Opsyen Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Dan Skim Pencen", "Pemberian Taraf Berpencen" dan "Skim Pengeluaran Pekerja Berpencen"
408.  [Hebahan] Majlis Tilawah Al-Quran (22 November 2007)
409.  [Pemberitahuan] Tarikh Semak Keputusan Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008
410.  Memo & Borang Penyertaan Tilawah Al-Quran Antara Staf USM
411.  Taklimat Mengenai "Payroll Giving" Oleh Majlis Kanser Nasional (MAKNA) pada 16 Nov 07
412.  PERMOHONAN UNTUK BERCUTI BELAJAR STAF PENGURUSAN & PROFESIONAL (PENTADBIRAN) DAN STAF SOKONGAN TAHUN 2008
413.  HARI KELEPASAN AM 2008 NEGERI KELANTAN
414.  HARI KELEPASAN AM TAHUN 2008 BAGI NEGERI PULAU PINANG
415.  IKLAN PEPERIKSAAN KHAS KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL) 2007 (Tarikh Tutup: 31 Oktober 2007)
416.  IKLAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA BULAN DISEMBER 2007 (Tarikh Tutup : 18 Oktober 2007)
417.  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2007 - Kemudahan Cuti Menjaga Anak
418.  Borang Penyertaan Hari Warga Staf USM Kampus Kesihatan 2007
419.  Muaturun Borang Laporan Penilaian Prestasi (LPP) dan Sasaran Kerja Tahunan (SKT) 2007
420.  Pemberitahuan : Pengeluaran Slip Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008
421.  Makluman Pelajar - Jadual Waktu Peperiksaan Muktamad (Hijau) Penuh Masa Sem I, S.A. 07/08
422.  Sukatan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) 2007
423.  Jadual Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Siri 2/2007 Bulan Oktober
424.  Borang Permohonan Mengikuti Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)
425.  Permohonan Cuti Sabatikal Bagi Tahun 2008
426.  Iklan Jawatan Kenaikan Pangkat 2007 Bagi Kumpulan Pengurusan & Profesional Dan Kumpulan Sokongan 27/08/2007
427.  Poster Balikampus 2007
428.  Tawaran Biasiswa German Academic Exchange Service (DAAD) Bagi Tahun Pengajian 2008/2009
429.  Informasi Konvokesyen USM Ke-36 untuk Graduan 2007
430.  DERMASISWA PENDIDIKAN TABUNG KEBAJIKAN STAF USM SIDANG 2007/2008
431.  Peraturan Memakai Pakaian Seragam Penuh Semasa Bekerja Bagi Staf Kampus Kesihatan, USM.
432.  PENAMATAN PANGGILAN PERIBADI MELALUI OPERATOR TELEFON
433.  IKLAN JAWATAN KOSONG : PEGAWAI PERHUBUNGAN INDUSTRI (KONTRAK)
434.  Semakan Status eRayuan Lepasan STPM/Setaraf 2007/2008
435.  Pengeluaran Sem Gred untuk Peperiksaan Semester Kedua/KSCP Sidang Akademik 2006/2007
436.  Aktiviti MINGGU ALUMNI pada 23 - 29 Julai 2007
437.  Keputusan Peperiksaan KSCP Pelajar Penuh Masa - 6 Julai 2007
438.  Semakan Status Permohonan Lepasan STPM/Setaraf Sidang Akademik 2007/2008
439.  Keputusan Peperiksaan Penuh Pelajar Ijazah Pertama Jarak Jauh 14 Jun 2007
440.  Hari Warga Staf Kampus Induk - 27 Jun 2007
441.  Iklan Kenaikan Pangkat Profesor Madya 2007 (Tarikh Tutup : 2 Julai 2007)
442.  Keputusan Peperiksaan Penuh Pelajar IPS - 31 Mei 2007
443.  Semakan Keputusan Temuduga Diploma Kejururawatan Sidang Akademik 2007/2008
444.  Keputusan Peperiksaan Penuh Pelajar Ijazah Pertama/IPTS (29 Mei 2007)
445.  Jadual Waktu Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Bulan JUN 2007
446.  Iklan Kekosongan Jawatan Bagi Tahun 2007 telah dibuka kepada umum pada 13 Mei 2007. Tarikh tutup permohonan adalah pada 31 Mei 2007.
447.  Keputusan Peperiksaan Provisional Pelajar Ijazah Pertama/IPTS - 16 Mei 2007 (telah ditutup)
448.  Cara penggunaan Perkhidmatan SMS untuk memaparkan keputusan PEPERIKSAAN
449.  Permohonan Dermasiswa Pendidikan Tabung Kebajikan Staf USM Sidang Akademik 2007/2008
450.  Pembatalan Tarikh Peperiksaan (28 April 2007) dan Perubahan Tarikh Peperiksaan (26 April 2007)
451.  Pengumuman Tarikh Keputusan Peperiksaan
452.  Semakan Status Permohonan Pertukaran Rancangan Pengajian
453.  Iklan Cuti Belajar (Pentadbiran) Tahun 2007 (Sesi 2)
454.  Public Talk "The Malaysian Dilemma - Food And Us"
455.  JADUAL PENGESAHAN SAIZ KASUT KESELEMATAN DI JABATAN PENDAFTAR KAMPUS KESIHATAN
456.  PENGESAHAN SAIZ KASUT KESELAMATAN "SAFETY SHOES" 2007
457.  Borang Permohonan Kebenaran Mengikuti Rancangan Pendidikan Secara Sambilan (BS1)
458.  Makluman Berkaitan Kursus Kaedah Penyelidikan Kepada Fellow Rancangan Latihan Kakitangan Akademik (RLKA) USM
459.  Iklan Jawatan Kenaikan Pangkat 2007 - [ Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Kumpulan Sokongan] April 2007 ver.2 (Muat Turun Memo, Iklan, Borang Permohonan)
460.  Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Muktamad (Hijau) Jarak Jauh, S.A. 2006/2007
461.  Semakan Status Permohonan Rancangan Pengajian Jarak Jauh Sidang Akademik 2007/2008
462.  Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Bulan Jun 2007
463.  Kalendar Akademik 2007/08
464.  Pengambilan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Seni Bina Sidang Akademik 2007/2008
465.  Pengambilan Pelajar Diploma Kejururawatan Sidang Akademik 2007/2008
466.  [Iklan & Borang] Kenaikan Pangkat Jawatan Pensyarah Universiti Gred DS 51/52, DU 51/52, DUG 51/52 (Pensyarah Kanan)
467.  Academic Staff Training Scheme (ASTS) 2007
468.  Iklan Jawatan Kenaikan Pangkat [P&P] 2007
469.  Borang Permohonan Kenaikan Pangkat 2007 (Kump. Pengurusan & Profesional)
470.  HARI KELEPASAN AM 2007 NEGERI KELANTAN
471.  Perutusan Tahunan Naib Canselor 2007
472.  Academic Staff Training Scheme (Walk-in Interview)
473.  Muaturun Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan (di laman web Unit Pentadbiran bahagian MUATURUN)
474.  Borang Penyertaan Balikampus 2007
475.  Borang Laporan Penilaian Prestasi (Cuti Belajar/ASHES/RPTKA) Tahun 2007
476.  Jadual Waktu Peperiksaan Perkhidmaan Bulan Disember 2006
477.  Pengumuman Peperiksaan Bayaran Insentif Tugas Kewangan (BITK) Bagi Pembantu Akauntan (PA), Pembantu Tadbir Kewangan (PT Kew]) Dan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) (PT P/O) Yang Menjalankan Tugas Kewangan Sepenuh Masa
478.  Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri 2006
479.  Borang Permohonan Untuk Bercuti Belajar Staf Pengurusan & Profesional (Pentadbiran) dan Staf Sokongan Tahun 2007
480.  Memo Peperiksaan Perkhidmatan USM Bulan November 2006
481.  Borang Permohonan Untuk Menduduki Peperiksaan Perkhidmatan
482.  Perbekalan Cuti Universiti Yang Terkini - 30 Ogos 2006
483.  Borang Permohonan Cuti Sabatikal 2007
484.  Pengumuman Permohonan Cuti Sabatikal Tahun 2007
485.  Minggu Alumni
486.  Keputusan peperiksaan Penuh Pelajar Jarak Jauh sidang Akademik 2005/2006
487.  Jadual Waktu Peperiksaan (KSCP) Sidang Akademik 05/06
488.  Keputusan Peperiksaan Pelajar IPTS semester II sidang akademik 05/06
489.  Keputusan Peperiksaan Penuh Pelajar Ijazah Pertama Sem II Sidang Akademik 05/06
490.  Jadual Peperiksaan Khas Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) MEI 2006
491.  Borang Permohonan Kenaikan Pangkat 2006 (Kump. Pengurusan & Profesional)
492.  Iklan Jawatan Kenaikan Pangkat 2006 (Kump. Pengurusan & Profesional)
493.  Jadual Tentatif Skim U (PTK)
494.  Memo Jawatan Kenaikan Pangkat 2006 (Kump. Pengurusan & Profesional)
495.  Jadual Waktu Peperiksaan PTK 2006 (INDUK)
496.  Borang Permohonan Mengikuti Peperiksaan PTK 2006
497.  Jadual Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (Bukan Akademik) 2006
498.  Pemberitahuan Tarikh Semak Keputusan Peperiksaan Sem II S.A 05/06
499.  Kalendar Akademik 2006-2007 - Kursus Perubatan
500.  Kalendar Akademik 2006/2007
501.  Iklan Kenaikan Pangkat 2006 [Kumpulan Sokongan]
502.  Borang Permohonan Kenaikan Pangkat 2006 [Kumpulan Sokongan]
503.  IKLAN PENGAMBILAN RANCANGAN LATIHAN KAKITANGAN AKADEMIK (RLKA), MAC 2006.
504.  Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)
505.  Peperiksaan Perkhidmatan MEI 2006
506.  Anugerah Pentadbiran Tahun 2005
507.  Taklimat Prosedur Berkaitan Pengambilan Pensyarah Asing
508.  Vacancies for the post of Professor/Associate Professor/Senior Lecturer/Lecturer/Medical Officer/Dental Officer
509.  Anugerah Pentadbir Cemerlang 2005
510.  Keputusan Peperiksaan (provisional) pelajar penuh masa sem 1 sidang akademik 05/06
511.  Memo Hari Pelepasan Am 2006
512.  Pemberitahuan Tarikh Semak Keputusan Peperiksaan Sem I Sidang Akademik 05/06
513.  Iklan/Memo Kenaikan Pangkat Profesor Madya 2005
514.  Iklan Pelawaan Doktor Swasta Berkhidmat di Pusat Kesihatan USM
515.  Pengambilan Warga Emas Sesi 2006/2007
516.  Pengambilan Khas Sesi 2006/2007
517.  Kemasukan Melalui Saluran Kedua Sesi 2006/2007
518.  Iklan Permohonan Untuk Bercuti Belajar (Staf USM) - 30/09/05
519.  Iklan Peperiksaan Perkhidmatan USM Bulan November 2005
520.  Iklan Peperiksaan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)
521.  HARI BERSAMA PELAJAR
522.  Memo/Iklan Cuti Sabatikal 2005
523.  Memo/Iklan Kenaikan Pangkat
524.  Memo Peperiksaan Perkhidmatan USM Jun 2005
525.  Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Pensyarah Kanan 2005
526.  Borang Permohonan Mengikuti Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan-(PTK)
527.  Keputusan Peperiksaan (keputusan penuh) pelajar PPJJ sem II sidang akademik 04/05
528.  Keputusan Peperiksaan Pelajar IPS(Penuh )sem II sidang akademik 04/05
529.  Keputusan Peperiksaan Pelajar IPTS (Penuh ) sem II sidang akademik 2004/05
530.  Keputusan Peperiksaan (penuh) pelajar penuh masa sem II sidang akademik 04/05
531.  Keputusan Peperiksaan (provisional) pelajar PPJJ sem II sidang akademik 04/05
532.  Kalendar Akademik 2005/2006
533.  keputusan Peperiksaan (Provisional) Semester II Sidang Akademik 2004/2005
534.  Struktur Penggal Sidang Akademik 2005/2006 (Kursus Doktor Pergigian)
535.  Struktur Penggal Sidang Akademik 2005/2006 (Kursus Doktor Perubatan)
536.  keputusan Peperiksaan Pelajar IPTS (Provisional) Semester II Sidang Akademik 2004/2005
537.  Pemberitahuan - Tarikh semak keputusan peperiksaan semester akhir
538.  Memo/Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan - Pensyarah Universiti Gred Khas C (Profesor)
539.  Pengambilan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Seni Bina - (Sebelum 31 Mac 2005)
540.  Aktiviti USM - 3 Mac 2005
541.  Pengambilan Pelajar - WARGA EMAS
542.  Pengambilan Pelajar - Kemasukan Melalui Saluran Kedua
543.  Pengambilan Pelajar - Pengambilan Khas
544.  Sudut Komentar - Perkhidmatan Pesanan Ringkas (SMS)
545.  Laporan Statistik SMS - Keputusan Peperiksaan
546.  Keputusan Peperiksaan Ijazah Pertama Sem. I Sidang Akademik 2004/05 (Penuh Masa)
547.  Iklan Kenaikan Pangkat Profesor - 2005
548.  Iklan Peperiksaan Perkhidmatan Universiti Bulan Disember 2004
549.  Keputusan Peperiksaan Ijazah Tinggi Sem. I Sidang Akademik 2004/05 (IPS)
550.  Tarikh Semak Keputusan Peperiksaan Sem. I Sidang Akademik 2004/05
551.  Perkhidmatan Sistem Pesanan Ringkas
552.  Memo Anugerah Pentadbiran Tahun 2004
553.  Iklan Jawatan - Kenaikan Pangkat (Pentadbiran & Sokongan) 2004
554.  Ucapan Pemangku Pendaftar, di In-house Workshop Capaian Data, Keselamatan Maklumat & Tanggungjawab Rekod
555.  Memo Jawatan Kenaikan Pangkat 2004
556.  Memo Anugerah Pentadbiran Tahun 2004
557.  Laporan Penilaian Prestasi 2004 dan Pergerakan Gaji 2005 Bagi Staf USM
558.  Borang LPP & SKT 2004 dan Buku Panduan Sistem LPP 2004.