Program Pendidikan Sepanjang Hayat
                 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN

                 

SYARAT AM: 

1.            Lulus SPM atau setaraf dengan baik.

2.            Mendapat kepujian dalam Bahasa Malaysia di peringkat SPM atau yang setaraf dengannya. 

3.            Berumur  50 tahun dan ke atas pada tarikh permohonan. 

4.            Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 10 tahun dalam bidang  berkaitan dengan program yang dipohon. 

5.            Mengambil Malaysian University English Test (MUET) sebelum tempoh pengijazahan. 

6.            Lulus temuduga (mengikut program).

SYARAT KHAS: 

BIL

 

(i)   PROGRAM PENGAJIAN

(ii)  KOD PROGRAM PENGAJIAN

(iii)  TEMPOH PENGAJIAN 

SYARAT KHAS

 

     

1.

 

Ilmu Kemanusiaan

SA01

6 Semester

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program

 

Lulus diperingkat SPM/Setaraf sekurang-kurangnya satu mata pelajaran berikut:

 

s     Geografi atau Bahasa Inggeris atau Sejarah  atau Kesusasteraan Melayu atau Matematik atau Perdagangan.

     

2.

 

 a]  Seni Halus

 Rekabentuk dan Teknologi     Media Baru]

      SA54

      6 Semester

 

 Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program

 s    Lulus Lukisan pada peringkat SPM/Setaraf 

s    Mempunyai lain-lain kelayakan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang  Seni Lukis [Aktiviti Pameran Visual, Rekabentuk, Grafik, Pelukis Komersial, Illustrator, Pelukis Penuh Masa, Pereka Set/Rekabentuk Dalaman, Pelukis Kraftangan] atau setaraf.     

Lulus Temuduga

     
 

b]  Seni Halus

      [Rekabentuk Produk]

      SA55

      6 Semester

 

 Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program 

s    Lulus Lukisan pada peringkat SPM/Setaraf 

s    Mempunyai lain-lain kelayakan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang  Seni Lukis [Aktiviti Pameran Visual, Rekabentuk, Grafik, Pelukis Komersial, Illustrator, Pelukis Penuh Masa, Pereka Set/Rekabentuk Dalaman, Pelukis Kraftangan] atau setaraf.     

Lulus Temuduga

     
 

c]   Sastera [Seni Muzik]

      SA56

      6 Semester

 

 Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program 

s   Mempunyai lain-lain kelayakan dan pengalaman yang sesuai serta boleh bermain mana-mana alat muzik [sama ada moden atau tradisional].  Untuk kategori ini, pelajar dikehendaki mengambil dan lulus tiga kursus pemulihan teori muzik sebagai kursus audit.     

Lulus ujibakat kemahiran bermain muzik dan keahlian muzik

     
 

d]  Sastera [Seni Halus]

      SA04

      6 Semester

 

 Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program 

s    Lulus Lukisan pada peringkat SPM/Setaraf 

s  Mempunyai lain-lain kelayakan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang  Seni Lukis [Aktiviti Pameran Visual, Rekabentuk, Grafik, Pelukis Komersial, Illustrator, Pelukis Penuh Masa, Pereka Set/Rekabentuk Dalaman, Pelukis Kraftangan] atau setaraf.     

Lulus Temuduga

     
 

e]   Seni Muzik

      SA05

      6 Semester

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program 

s    Mempunyai lain-lain kelayakan dan pengalaman yang sesuai serta boleh bermain mana-mana alat muzik [sama ada moden atau tradisional].  Untuk kategori ini, pelajar dikehendaki mengambil dan lulus tiga kursus pemulihan teori muzik sebagai kursus audit.     

Lulus ujibakat kemahiran bermain muzik dan keahlian muzik

     
 

f]   Seni Halus

      [Grafik Komunikasi]

      SA11

      6 Semester

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program 

s    Lulus Lukisan pada peringkat SPM/Setaraf 

s  Mempunyai lain-lain kelayakan dan pengalaman yang sesuai dengan bidang  Seni Lukis [Aktiviti Pameran Visual, Rekabentuk, Grafik, Pelukis Komersial, Illustrator, Pelukis Penuh Masa, Pereka Set/Rekabentuk Dalaman, Pelukis Kraftangan] atau setaraf.     

Lulus Temuduga

     
 

g]  Seni Halus

      [Lakonan/Pengarahan]

      SA57

      6 Semester

 

 Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program 

s   Mempunyai lain-lain kelayakan dan pengalaman yang sesuai dalam bidang Seni Teater atau persembahan yang baik [Penerbitan TV/Filem/Video/Pengurusan Pentas, Pelakon Penuh Masa, Studio Penerbitan Production House] atau setaraf     

Lulus temuduga

     

3.

 

Komunikasi

SA02

6 Semester

 

 Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program 

s             s Mempunyai kelayakan dan pengalaman yang sesuai dalam bidang kewartawanan, penyiaran, periklanan, perfileman atau yang berkaitan dengannya.               

Lulus Temuduga

     

4.

 

Ilmu Pendidikan 

a]  Pendidikan Khas

      ST10

      8 Semester

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program 

s    Lulus peringkat SPM/Setaraf mana-mana 2 mata pelajaran berikut:

       Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

       Geografi

       Sejarah

       Bahasa Inggeris

       Ekonomi

       Perakaunan

       Matematik

       Kesusasteraan Melayu

       Kesusasteraan Inggeris

       Fizik

       Kimia

       Biologi

       Matematik Tambahan/Matematik Lanjutan  

ATAU 

s    Diploma dari institute pengajian tinggi awam atau institute lain yang diiktiraf dalam bidang yang sesuai dengan kursus yang dipohon [sertakan transkrip akademik dari semester pertama hingga akhir]

ATAU 

s  Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang mempunyai sijil khas dalam bidang yang berkaitan serta pengalaman dalam bidang yang berkaitan     

Lulus temuduga

     

5.

 

Sains Kemasyarakatan

SA03

6 Semester

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program 

s        s Lulus peringkat SPM/Setaraf sekurang-kurangnya satu mata pelajaran berikut: 

       Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia

       Geografi

       Sejarah

       Bahasa Inggeris

       Ekonomi

       Perakaunan

       Matematik

       Kesusasteraan

       Fizik

       Kimia

       Biologi

       MatematikTambahan/Matematik Lanjutan 

Lulus Temuduga

     

6.

 

Sains dengan Pendidikan

ST02

8 Semester

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program 

s      Lulus peringkat SPM/Setaraf sekurang-

     kurangnya satu mata pelajaran berikut: 

       Fizik

       Kimia

       Biologi

       Matematik     

Lulus Temuduga

     

7.

 

Sastera dengan Pendidikan

ST01

8 Semester

 

 Memenuhi Syarat Am Universiti

 

 

     

8.

 

Pengurusan

SP00

6 Semester

     

 

 Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program 

s  Lulus peringkat SPM/Setaraf dengan

   Kepujian Bahasa Inggeris dan lulus sekurang-

   kurangnya dua mata pelajaran berikut: 

       Perakaunan

       Kimia atau Biologi atauFizik

       Matematik

       Perdagangan

       Geografi

       Sejarah     

     

9.

 

Perumahan, Bangunan & Perancagan

(Rekabentuk Dalaman, Perancangan Bandar & Wilayah, Pengurusan Binaan, Ukur  Bahan, Teknologi Bangunan)

SH01

6 Semester           

 Memenuhi Syarat Am Universiti

 

 

     

10.

 

Sains [Biologi]

SS02

6 Semester

 

 

 Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program 

s  Lulus peringkat SPM/Setaraf sekurang-

     kurangnya satu mata pelajaran berikut: 

       Fizik

       Kimia

       Biologi

       Matematik

     

11.

 

Sains [Fizik]

SS15

6 Semester

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program 

s  Lulus peringkat SPM/Setaraf mata pelajaran Fizik

     

12.

 

Sains Kesihatan 

a]  Bioperubatan

      SM03

      8 Semester

 

b]  Dietetik

      SM05

      8 Semester

 

c]  Sains Forensik

      SM11

      8 Semester

 

d]  Sinaran Perubatan

      SM04

      8 Semester

 

** Program Sains Kesihatan hanya ditawarkan pada Semester I sahaja setiap Sidang Akademik

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program 

s  Lulus peringkat SPM/Setaraf sekurang-

     kurangnya satu mata pelajaran berikut:

        Fizik

       Kimia

       Biologi

       Matematik/Matematik Tambahan

 

 

     

13.

 

Sains Gunaan

 a]  Fizik Gunaan

      SG00

      6 Semester

 

b]  Geofizik

      SG01

      6 Semester

 

c]  Fizik Perubatan

      SG28

      6 Semester

 

d]  Fizik Kejuruteraan

      SG29

      6 Semester

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program

 s    Lulus peringkat SPM/Setaraf mata pelajaran

           Fizik

 

     

14.

 

Sains Gunaan

 

Biologi Gunaan

SG02

6 Semester

 

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program

 

s  Lulus peringkat SPM/Setaraf sekurang-

     kurangnya satu mata pelajaran berikut: 

       Fizik

       Kimia

       Biologi

       Matematik/Matematik Tambahan

     

15.

 

Sains Gunaan

 

 a]  Kimia Analisis

      SG03

      6 Semester

 

b]  Kimia Industri

      SG04

      6 Semester

Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program 

s    Lulus peringkat SPM/Setaraf sekurang-

     kurangnya satu mata pelajaran berikut: 

       Fizik

       Kimia

       Biologi

       Matematik/Matematik Tambahan

     

16.

 

Sains Gunaan

 

a]  Pemodelan Matematik

      SG05

      6 Semester

 

b]  Statistik Gunaan

      SG06

      6 Semester

 

c]  Pemodelan Komputer

      SG24

      6 Semester

 

d]  Penyelidikan Operasi

      SG25

      6 Semester

 

e]  Matematik/Ekonomi

      SG21

      6 Semester

 Memenuhi Syarat Am Universiti

Serta

Keperluan Khas Program

 

s    Lulus peringkat SPM/Setaraf dengan kepujian

    dalam mata pelajaran Matematik/Matematik

    Tambahan dan lulus sekurang-kurangnya satu

    mata pelajaran berikut:: 

       Fizik

       Kimia

       Biologi