TUNTUTAN ELAUN PINDAH RUMAH


 

Bagi staf yang baru membeli rumah melalui skim pinjaman perumahan kerajaan dan telah mendiami rumah tersebut boleh menuntut elaun pindah rumah dengan mengisi borang Perpindahan Rumah. Tuntutan hendaklah dibuat tidak lewat daripada enam bulan selepas tarikh perpindahan.  Kelayakan tuntutan adalah bergantung kepada kategori jawatan dan status perkahwinan.