Jabatan Pendaftar USM

     
 
  Jabatan Pendaftar USM
  Laman Utama
  Mel USM
Forum Warga
   
Jabatan Pendaftar USM
 
  Struktur Organisasi
  Jabatan Pendaftar USM
  STRUKTUR UTAMA JABATAN PENDAFTAR
 
Struktur utama Jabatan Pendaftar USM adalah terdiri daripada 3 kampus iaitu Kampus Induk, Kampus Kejuruteraan dan Kampus Kesihatan.
 
Jabatan Pendaftar

Pejabat Pendaftar
 1. Seksyen Pentadbiran & Dasar
 2. Seksyen Pengurusan Kewangan & Aset
 3. Seksyen Teknologi & Kemudahan Pusat
 
  Kampus Induk
 
 1. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
  1. Seksyen Pengambilan & Pembangunan Staf
  2. Seksyen Perkhidmatan & Saraan
  3. Seksyen Pembangunan Organisasi
  4. Seksyen Pengurusan Maklumat
 2. Bahagian Pengurusan Akademik
  1. Seksyen Senat
  2. Seksyen Pengambilan Pelajar
  3. Seksyen Peperiksaan & Pengijazahan
  4. Seksyen Data & Rekod Pelajar
 3. Bahagian Pengurusan Maklumat & ICT
  1. e-USM
  2. Seksyen Pengurusan Maklumat & ICT
 
  Kampus Kejuruteraan
 
 1. Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
 2. Bahagian Pengurusan Akademik
 
  Kampus Kesihatan
 
 1. Seksyen Perkhidmatan Kemudahan Universiti
 2. Seksyen Pembangunan Organisasi & Pentadbiran
 3. Seksyen Perkhidmatan
 4. Seksyen Pengambilan & Kenaikan Pangkat
 
 
Jabatan Pendaftar USM
 

[ Kembali ]

Jabatan Pendaftar USM

HAKCIPTA TERPELIHARA :: Jabatan Pendaftar USM 2007. Segala maklumat adalah tertakluk kepada penafian dan polisi.