PEPERIKSAAN SEMESTER I 
SIDANG AKADEMIK 2017/2018
( Kumpulan Kecil )

PAPARAN UNTUK PELAJAR
KURSUS JAM
ACW163  3 
ACW367  3 
ADC601  2 
ADC602  2 
ADC603  2 
ADC604  2 
ADC605  2 
ADC606  2 
ADC607  2 
ADC608  2 
ADC609  2 
ADC610  2 
ADE611  2 
ADE614  2 
ADE615  2 
ADE618  2 
ADE623  2 
ADU609  2 
ADU610  2 
ADW613  2 
ADW615  2 
ADW617  2 
ADW618  2 
ADW619  2 
ADW624  2 
AGC605  2 
AGC610  2 
AGE612  2 
AGE613  2 
AGE614  2 
AGE615  2 
AGE618  2 
AGE619  2 
AGE621  2 
AGE623  2 
AGE626  2 
AGU662  2 
AGU669  2 
AGU671  2 
AGW610  2 
AGW612  2 
AGW615  2 
AGW617  2 
AGW619  2 
AGW721  2 
AGW722  2 
AGW724  2 
AIW351  3 
AMP353  2 
AMW345  2 
AMW346  2 
AMW347E  2 
AMW354  2 
APW380  3 
APW382  3 
ASP396  3 
ASP398  3 
ASW382  3 
ASW384  3 
BAT404  2 
BOM111  2 
BST305  2 
BTT306  2 
CCS511  2 
CCS512  2 
CCS513  2 
CCS521  2 
CCS522  2 
CCS523  2 
CCS524  2 
CIT546  2 
CIT547  2 
CIT551  2 
CIT552  2 
CIT561  2 
CIT571  2 
CPT113  2 
CPT342  2 
CPT346  2 
CYY501  2 
CYY502  2 
FAR411  2 
FAR422  2 
FAR423  3 
FAR424  3 
FCP551  3 
FCP558  2 
FCP559  2 
FCP560  2 
FEL375  2 
HET326  2 
HET428  2 
HET515  2 
HFB202E  3 
HFI302E  3 
HFM203  3 
HGA101  3 
HGF429  3 
HGM511  3 
HGT511  3 
HGT512  3 
HGT513  3 
HGT514  3 
HIT511  3 
HIT512  3 
HIT513  3 
HKB206  3 
HKB313  3 
HKB422  3 
HKN203  3 
HKN420  3 
HKN421  3 
HKN506  3 
HKT322  3 
HKT505  3 
HKT508  3 
HMT501  3 
HMT503  3 
HMT508  3 
HSK501  2 
HSM502  2 
HST504  2 
HXE420  3 
IBG102  3 
IBG205  3 
IBG211  3 
IBG307  3 
IBK312  2 
IBK313  2 
IBK314  3 
IWK100  2 
IWK102  3 
IWK201  3 
IWK203  3 
IWK301  3 
IWK304  2 
IWK307  2 
KAA503  2 
KAA507  2 
KAA510  1 
KAT344  3 
KAT442  3 
KFE432  3 
KIE456  3 
KIT458  3 
KTE411  3 
LAC400  2 
LAE200  2 
LAE300  2 
LAE400  2 
LAJ400  2 
LAP200  2 
LAS200  2 
LAT200  2 
LAT300  2 
LCT501  3 
LCT502  3 
LCT503  2 
LHP454  1 
LKM200  2 
LKM300  2 
LLA100  3 
LLA300  3 
LLA401  3 
LLC100  3 
LLC300  3 
LLC401  3 
LLJ401  3 
LLP300  3 
LLP401  3 
MAT264  3 
MAT514  3 
MAT517  3 
MAT518  3 
MGM561  3 
MSG352  3 
MSG460  3 
MSG488  3 
MSS401  3 
MSS415  3 
MSS417  3 
MST561  3 
MST562  3 
MST564  3 
MST567  3 
PET226  3 
PET423  2 
PGT225  3 
PGT437E  3 
PLG601  3 
PLG611  3 
PLG621  2 
PLG622  2 
PLG631  2 
PLG632  3 
PLG641  2 
PLG642  2 
PLG643  2 
PLG700  2 
PLG703  3 
PLG705  2 
PLG713  2 
PLG714  3 
PLG723  2 
PLG724  2 
PLG725  2 
PLG733  2 
PLG734  2 
PLG744  2 
PLG745  2 
PLK565  2 
PLK566  2 
PLK567  2 
PLK568  2 
PLK569  2 
PLK570  2 
PLK571  2 
PLK572  2 
PMC521  2 
PMC522  3 
PMC528  2 
PMC531  3 
PMC533  3 
PMC543  2 
PMC547  2 
PMC548  2 
PMC551  2 
PMC552  2 
PMC561  3 
PMC562  2 
PMC571  3 
PMC572  3 
PMC581  2 
PMC582  2 
PMC585  3 
PMC586  3 
QIM501E  2 
QIM503  2 
QIM506  2 
QIM507  2 
QIM508  2 
QIM512E  2 
QMT324E  2 
RAG662  2 
RBK231  3 
RDG334  3 
REG521  3 
REG563  3 
REG567  3 
RLD509  2 
RMK353  3 
RMT552  3 
RMT553  3 
RPK321  3 
RPK334  3 
RPK531  2 
RPK533  3 
RPK538  2 
RPK539  2 
RTK531  2 
RTK532  3 
RTK533  3 
RTK535  3 
SAU219E  3 
SAU321  2 
SAU323  2 
SAU407  3 
SAW301  2 
SBU210  2 
SBU326E  2 
SBU347  3 
SBU411E  3 
SEA301  3 
SEA302  3 
SEU416E  3 
SIW505  3 
SIW506  2 
SME501  3 
SME502  3 
SME503  2 
SME504  2 
SPA501  2 
SPA502  2 
SPA504  2 
SPA508  2 
SPU324  2 
SPU404  2 
SPW205  3 
SSW501  2 
SSW502  2 
SSW503  2 
SSW507  2 
SVW501  3 
SVW502  3 
SXW502  3 
SYW501  3 
SYW502  3 
SZW501  2 
SZW502  3 
TFM501  2 
TFM502  2 
TFM503  2 
VHS202  2 
VST502  3 
VST503  2 
VTE353E  1 
VTS323E  2 
VTS423E  2 
VTT291  3 
VTW161E  3 
VZA101  3 
VZA102  3 
VZM101  1 
VZM206  1 
VZM211  3 
VZM218  3 
VZM227E  2 
VZM315  3 
VZM422E  3 
VZM501E  2 
VZM507E  2 
VZM509  2 
YFP407  2 
YSF501  2 
YSF513  3 
YSF514  3 
YSK501  2 
YWP309  3 
ZAE282  3 
ZAE376  3 
ZAE485  3 
ZAT487  3 
ZCC541  3 
ZCC542  3 
ZCC543  3 
ZCE305  3 
ZCT531  3 
ZCT532  3 
ZCT533  3 
ZCT534  3 
ZCT551  3 
ZCT552  3 
ZGE277  3 
ZGE370  3 
ZGE471  3 
ZGE473  3 
ZGE475  3 
ZGE477  3 
ZGE571  2 
ZGE572  2 
ZGT265  3 
ZGT266  3 
ZGT268  3 
ZGT372  3 
ZGT561  3 
ZGT562  3 
ZGT564  3 
ZKE322  3 
ZKE323  3 
ZME336  3 
ZME438  3 
ZSC548  3