Unit Pengurusan Sumber Manusia
 
Unit Pengurusan Sumber Manusia
 
Unit Pengurusan Sumber Manusia
 

Transforming Higher Education For a Sustainable Tomorrow

 

***** Fikirkan *****
“The essence of knowledge is, having it, to apply it; not having it, to confess your ignorance” - Confucius

 
     
     
 
UPSM

Unit Pengurusan Sumber Manusia
 
Muat Turun Borang
 
     
  Perbekalan Cuti Universiti Yang
 
     
  Laporan Penilaian Prestasi (LPP) Bagi Tahun 2010  
     
  Sukacita dimaklumkan bahawa format baru borang LPP bagi tahun 2010 untuk semua kumpulan adalah seperti di bawah dan setiap pusat tanggungjawab adalah diminta untuk mencetak dan menggunakan format borang-borang ini bagi tahun penilaian 2010 mengikut kumpulan perkhidmatan yang telah ditetapkan.  
     
  LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS
(Cetakan Kertas Warna Kuning)


LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I)
(Cetakan Kertas Warna Biru)


LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II)
(Cetakan Kertas Warna Hijau)


LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (AKADEMIK)
(Cetakan Kertas Warna Merah Jambu)


LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
(Cetakan Kertas Warna Ungu)


LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA)
(Cetakan Kertas Warna Salmond)
 
     
  Laporan Penilaian Prestasi (LPP) Tanpa Mata CPD Bagi Staf Sementara & Sambilan (2010)  
     
  LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN GRED KHAS
(Cetakan Kertas Warna Kuning)


LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (I)
(Cetakan Kertas Warna Biru)


LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PERKHIDMATAN SOKONGAN (II)
(Cetakan Kertas Warna Hijau)


LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (AKADEMIK)
(Cetakan Kertas Warna Merah Jambu)


LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL
(Cetakan Kertas Warna Ungu)


LAPORAN PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI JAWATAN UTAMA (JUSA)
(Cetakan Kertas Warna Salmond)
 
     
  Laporan Penilaian Prestasi (LPP) Bagi Pegawai Yang Mengikuti Kursus (2010)  
     
  PENILAIAN PRESTASI BAGI PEGAWAI YANG MENGIKUTI KURSUS
(Cetakan Kertas Warna Oren)


KAEDAH PELAKSANAAN PENGIRAAN MARKAH BAGI LAPORAN PENILAIAN PRESTASI SEMASA CUTI BELAJAR
(Cetakan Kertas Warna Oren)


PERFORMANCE APPRAISAL ON OFFICER ATTENDING COURSE
(Cetakan Kertas Warna Oren)


ADMINISTERING THE “PERFORMANCE APPRAISAL ON OFFICER ATTENDING COURSE” FORM
(Cetakan Kertas Warna Oren)
 
     
     
 
     
     
Unit Pengurusan Sumber Manusia
 

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Hakcipta Terpelihara © 2008 PKP&PTM @ Jabatan Pendaftar USM