Unit Pengurusan Sumber Manusia
 
Unit Pengurusan Sumber Manusia
 
Unit Pengurusan Sumber Manusia
 

Transforming Higher Education For a Sustainable Tomorrow

 

***** Fikirkan *****
“The essence of knowledge is, having it, to apply it; not having it, to confess your ignorance” - Confucius

 
     
     
 
UPSM

Unit Pengurusan Sumber Manusia
 
Muat Turun Borang
 
     
  Perbekalan Cuti Universiti Yang
 
     
 

Borang Laporan Pengesahan Dalam Jawatan

 
Borang-borang ini hanya untuk kegunaan Panel Pengesahan Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan staf yang nama telah dikenalpasti untuk pengesahan dalam jawatan/pelanjutan tempoh percubaan oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia & Pentadbiran.
 
  1. KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (AKADEMIK) - PENSYARAH UNIVERSITI DS45/53
  2. KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (AKADEMIK) - GURU DG41/GURU BAHASA DG41
  3. KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (BUKAN AKADEMIK) - STAF PENTADBIRAN
  4. KUMPULAN SOKONGAN I & II (NO. STAF USM(KB), (KC) DAN (KD)
  5. PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN (UNTUK SEMUA KUMPULAN)
  6. LAMPIRAN B - TAWARAN OPSYEN KWSP
 
 
     
 
     
     
Unit Pengurusan Sumber Manusia
 

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Hakcipta Terpelihara © 2008 PKP&PTM @ Jabatan Pendaftar USM