Unit Pengurusan Sumber Manusia
 
Unit Pengurusan Sumber Manusia
 
Unit Pengurusan Sumber Manusia
 

Transforming Higher Education For a Sustainable Tomorrow

 

***** Fikirkan *****
The essence of knowledge is, having it, to apply it; not having it, to confess your ignorance - Confucius

 
     
     
 
UPSM

Unit Pengurusan Sumber Manusia
 
Aktiviti Unit
 
     
 

SKIM PERKHIDMATAN

   Syarat lantikan

   Kelayakan masuk

   Penetapan gaji permulaan

   Tempoh percubaan

   Latihan

   Peperiksaan / Kursus Induksi

 

PERBEKALAN CUTI UNIVERSITI   Buku Perbekalan Cuti Universiti Edisi 2005  

   Berdasarkan Perintah Am Bab C & Perbekalan Cuti Universiti 

   Klasifikasi Cuti:

       Cuti Rehat

       Cuti Tugas Khas Perubatan

       Cuti Separuh Gaji

       Cuti Tanpa Gaji

       Cuti Tanpa Rekod

       Cuti Sakit

       Cuti Tibi, Kusta & Barah

       Cuti Menjaga Anak

       Cuti Isteri Bersalin

       Cuti Haji

       Cuti Gantian Cuti Rehat [ AWT ]

       Cuti Berkursus

       Cuti Penyelidikan

       Cuti Bencana Alam

       Cuti Kematian Ahli Keluarga Terdekat

 

PENGESAHAN DALAM JAWATAN  Garis Panduan Kriteria Pengesahan Dalam Jawatan

   Sistem Saraan Malaysia

   Tempoh Percubaan 1 hingga 3 tahun

   Memenuhi syarat pengesahan dalam jawatan

   Lanjutan tempoh percubaan

  

PEMBERIAN TARAF PEKERJA BERPENCEN

   Staf yang dilantik kali pertama perlu mencarum KWSP dalam tempoh percubaan

   Sebelum disahkan dalam jawatan diberi opsyen memilih Skim KWSP atau Skim Pencen

 

PERGERAKAN GAJI TAHUNAN

   Mengikut 4 bulan bergerak, iaitu:

      Januari, April, Julai & Oktober

 

   Terdapat 2 jenis pergerakan, iaitu:

      Pergerakan Gaji Biasa

      Anjakan Gaji

 

LAPORAN PENILAIAN PRESTASI & SKT

   Mengisi borang Laporan Penilaian Prestasi & SKT mengikut kumpulan perkhidmatan bagi tahun dinilai

   Tujuan untuk menetapkan sasaran kerja tahunan, penilaian perlakuan dan pencapaian kerja bagi meningkatkan kualiti dan produktiviti sesebuah jabatan

   Penilaian pertengahan tahun & akhir tahun

   Akan menentukan pergerakan gaji biasa dan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 

KENAIKAN PANGKAT [PENTADBIRAN]

   Pengurusan & Profesional

   Sokongan I

   Sokongan II

  

CUTI BELAJAR  Cuti Belajar Staf Kumpulan Pengurusan & Profesional (Pentadbiran) dan Sokongan

   Memenuhi syarat-syarat umum dan khusus

   Empat (4) jenis:

v   Cuti Belajar Bergaji Penuh (Berbiasiswa);

v   Cuti Belajar Bergaji Penuh (Tanpa Biasiswa);

v   Cuti Belajar Separuh Gaji (Tanpa Biasiswa); dan

v   Cuti Belajar Tanpa Gaji

 

 CUTI SABATIKAL Panduan Cuti Sabatikal

 

PINJAMAN STAF KE AGENSI LUAR
 

PERTUKARAN PELANTIKAN
 

PERKHIDMATAN LEPAS

  

PELANTIKAN PENTADBIRAN
 

PENGELUARAN KWSP
 

PERSARAAN [WAJIB] 

Panduan Urusan Persaraan Pilihan Sendiri
 

    staf yang memilih Skim Pencen adalah tertakluk kepada Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun & Tempatan 1980 (Akta 239) dan Peraturan-Peraturan Pencen Pihak Berkuasa Berkanun & Tempatan 1990

   Umur wajib persaraan 55/56 tahun

   Jenis-jenis persaraan:

v   Persaraan Wajib;

v   Persaraan Pilihan (mencapai umur 40 tahun);

v   Persaraan Atas Sebab Kesihatan; dan

v   Persaraan Atas Sebab Kematian
 

 

ELAUN-ELAUN DALAM PERKHIDMATAN
 

ANUGERAH PERKHIDMATAN
 

    Anugerah Perkhidmatan Cemerlang berdasarkan pencapaian Penilaian Prestasi Tahunan yang cemerlang mengikut syarat-syarat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 2002

 

ANUGERAH PENTADBIRAN

 

PENGELUARAN SURAT PENGESAHAN STAF

Garis Panduan Kriteria Pengesahan Dalam Jawatan

   Dikenali juga sebagai surat Kepada Sesiapa Yang Berkenaan (KSYB);

    Pengesahan tentang maklumat staf seperti:

v   nama staf;

v   jawatan semasa;

v   tempoh perkhidmatan; dan

v   gaji dan elaun

 

 
     
 
     
     
Unit Pengurusan Sumber Manusia
 

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Hakcipta Terpelihara 2008 PKP&PTM @ Jabatan Pendaftar USM