Perkhidmatan Telefon Kampus
 Panduan Telefon
 Universiti Sains Malaysia
  

|  Jabatan/PTJ  |  Pusat Pengajian  |  Desasiswa  |  Lokasi Umum  |  Faksimili  |  Staf  

 24/05/2018 04:23:17 |Admin 


JABATAN/PTJ/PUSAT/UNIT/LAIN-LAIN

             JABATAN/PTJ/PUSAT/UNIT/LAIN-LAIN  KAMPUS

 1.

 BIRO KUALITI  PULAU PINANG

 2.

 CAN-PNC-FALSAFAH & SAINS ISLAM  PULAU PINANG

 3.

 CAN-PNC-WANITA & SUMBER MANUSIA  PULAU PINANG

 4.

 CANSELORI - BAHAGIAN PEMBANGUNAN KORPORAT  PULAU PINANG

 5.

 CANSELORI - HAL EHWAL AKADEMIK  PULAU PINANG

 6.

 CANSELORI - HAL EHWAL PELAJAR  PULAU PINANG

 7.

 CANSELORI - HEP (KESIHATAN)  KUBANG KERIAN

 8.

 CANSELORI - MUZIUM DAN GALERI  PULAU PINANG

 9.

 CANSELORI - PEJABAT NAIB CANSELOR  PULAU PINANG

 10.

 CANSELORI - PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN  PULAU PINANG

 11.

 CANSELORI - UNIT AUDIT DALAM  PULAU PINANG

 12.

 CANSELORI - UNIT NASIHAT PENGAJARAN & PEMBELAJARAN  PULAU PINANG

 13.

 CANSELORI - UNIT PERHUBUNGAN AWAM  PULAU PINANG

 14.

 CANSELORI - UNIT SISMAP  PULAU PINANG

 15.

 CANSELORI - UNIT TERJEMAHAN KOMP  PULAU PINANG

 16.

 CAWANGAN JABATAN PERPUSTAKAAN (PPSP)  KUBANG KERIAN

 17.

 CAWANGAN PUSAT BAHASA & TERJ (PPSP)  KUBANG KERIAN

 18.

 DEWAN BUDAYA  PULAU PINANG

 19.

 HOSPITAL UNIVERSITI SAINS MALAYSIA  KUBANG KERIAN

 20.

 INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH USM  PULAU PINANG

 21.

 INSTITUT PENYELIDIKAN & PENDIDIKAN TINGGI NEGARA  PULAU PINANG

 22.

 INSTITUT PERUBATAN & PERGIGIAN TERMAJU  PULAU PINANG

 23.

 JABATAN BENDAHARI  PULAU PINANG

 24.

 JABATAN BENDAHARI (KEJUTERAAN)  TRANSKRIAN

 25.

 JABATAN BENDAHARI (KESIHATAN)  KUBANG KERIAN

 26.

 JABATAN HEMATOLOGI  KUBANG KERIAN

 27.

 JABATAN KESELAMATAN  PULAU PINANG

 28.

 JABATAN KESELAMATAN (KEJURUTERAAN)  TRANSKRIAN

 29.

 JABATAN KESELAMATAN (KESIHATAN)  KUBANG KERIAN

 30.

 JABATAN PEMBANGUNAN  PULAU PINANG

 31.

 JABATAN PEMBANGUNAN (KEJURUTERAAN)  TRANSKRIAN

 32.

 JABATAN PEMBANGUNAN (KESIHATAN)  KUBANG KERIAN

 33.

 JABATAN PENDAFTAR  PULAU PINANG

 34.

 JABATAN PENDAFTAR (KEJURUTERAAN)  TRANSKRIAN

 35.

 JABATAN PENDAFTAR (KESIHATAN)  KUBANG KERIAN

 36.

 JABATAN PERPUSTAKAAN  PULAU PINANG

 37.

 PEJABAT PENGARAH KAMPUS (KESIHATAN)  KUBANG KERIAN

 38.

 PERPUSTAKAAN (KEJURUTERAAN)  TRANSKRIAN

 39.

 PUSAT BAHASA DAN TERJEMAHAN  PULAU PINANG

 40.

 PUSAT INOVASI & PEMBANGUNAN TEKNOLOGI PERUBATAN  KUBANG KERIAN

 41.

 PUSAT INOVASI DAN PERUNDINGAN  PULAU PINANG

 42.

 PUSAT ISLAM  PULAU PINANG

 43.

 PUSAT ISLAM (KEJURUTERAAN)  TRANSKRIAN

 44.

 PUSAT KAJIAN SAMUDERA & PANTAI  PULAU PINANG

 45.

 PUSAT KAWALAN DOPING  PULAU PINANG

 46.

 PUSAT KEMUDAHAN TEKNIKAL UNIVERSITI  PULAU PINANG

 47.

 PUSAT KESIHATAN (PERGIGIAN)  PULAU PINANG

 48.

 PUSAT KESIHATAN (PERUBATAN)  PULAU PINANG

 49.

 PUSAT KOMPUTER (KEJURUTERAAN)  TRANSKRIAN

 50.

 PUSAT KOMPUTER (KESIHATAN)  KUBANG KERIAN

 51.

 PUSAT PENERBIT USM  PULAU PINANG

 52.

 PUSAT PENGETAHUAN KOMUNIKASI & TEKNOLOGI  PULAU PINANG

 53.

 PUSAT PENYELIDIKAN ARKEOLOGI MALAYSIA  PULAU PINANG

 54.

 PUSAT PENYELIDIKAN DADAH & UBAT-UBATAN  PULAU PINANG

 55.

 PUSAT PENYELIDIKAN DASAR  PULAU PINANG

 56.

 PUSAT PENYELIDIKAN KEJURUTERAAN SUNGAI & SALIRAN BANDAR  TRANSKRIAN

 57.

 PUSAT PENYELIDIKAN PEMB WANITA  PULAU PINANG

 58.

 PUSAT RACUN NEGARA  PULAU PINANG

 59.

 PUSAT TEKNOLOGI PENGAJARAN & MULTIMEDIA  PULAU PINANG

 60.

 RUMAH ANTARABANGSA  PULAU PINANG

 61.

 UNIT HAL EHWAL ISLAM (KESIHATAN)  KUBANG KERIAN

 62.

 UNIT HAL EHWAL PELAJAR (KEJURUTERAAN)  TRANSKRIAN

 63.

 UNIT INOVASI & PEMBANGUNAN TEKNOLOGI (KEJURUTERAAN)  TRANSKRIAN

 64.

 UNIT KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA UNIVERSITI  PULAU PINANG

 65.

 UNIT KESIHATAN (KEJURUTERAAN)  TRANSKRIAN

 66.

 UNIT PENYELIDIKAN & PENDIDIKAN PERDAMAIAN  PULAU PINANG

 67.

 UNIT PENYELIDIKAN ILMU FALAK & SAINS ATMOSFERA  PULAU PINANG

 68.

 UNIT PENYELIDIKAN KAWALAN VEKTOR  PULAU PINANG

 69.

 UNIT PERHUBUNGAN INDUSTRI (KEJURUTERAAN)  TRANSKRIAN

 70.

 UNIT PERKHIDMATAN AKADEMIK (KEJURUTERAAN)  TRANSKRIAN

 71.

 UNIT PERUMAHAN & PENGINAPAN UNIVERSITI  PULAU PINANG